Sony Xperia Z3 Plus - Смарт қоңырауын қолдану

background image

Смарт қоңырауын қолдану

Экранды т

үртпей, «Смарт қоңырау» қолдану функциясын қосу арқылы кіріс қоңырауларын

қолдануға болады. Іске қосылғаннан кейін, қоңырауларды келесі жолмен қолдануға болады:

Жауап:

құрылғыны құлағыңызға тақаңыз.

Қабылдамау: Құрылғыны дірілдету.

Қоңырауды өшіру: құрылғының бетін төмен қаратып қойыңыз.

Зерделі қоңырауларды өңдеуді қосу немесе өшіру үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Смарт қоң. жау. беру опциясын т

үртіңіз.

4

Смарт қоң. жау. беру астында

ғы слайдерді түртіңіз.