Sony Xperia Z3 Plus - Конференция байланыстары

background image

Конференция байланыстары

Конференция немесе к

өп тарапты қоңыраумен екі не одан көп адаммен бірігіп сөйлесуге болады.

Конференция байланысына қосуға болатын қатысушылар саны туралы мәлімет алу үшін
желі операторына хабарласыңыз.

Конференция қоңырауын жасау

1

Қоңырау кезінде түймесін түртіңіз. Қоңыраулар журналы көрсетіледі.

2

Теру та

қтасын көрсету үшін түртіңіз.

3

Екінші

қатысушының нөмірін теріп, түймесін түртіңіз. Бірінші қатысушы қоңырауды

ұстап тұруға уақытша қойылады.

4

Қоңырауға екінші қатысушыны қосып, конференцияны бастау үшін түймесін түртіңіз.

5

Та

ғы қатысушылар қосу үшін жоғарыда сипатталған тиісті қадамдарды қайталаңыз.

Конференциялық қоңырау қатысушысымен жеке сөйлесу үшін

1

А

ғымдағы конференциялық қоңырау кезінде Конференциялық қоңырауларды

басқару п

әрменін түртіңіз.

2

Жеке с

өйлесу қажет қатысушының бөлек түймесін түртіңіз.

3

Жеке с

өйлесуді аяқтау және конференциялық қоңырауға оралу үшін белгішесін

т

үртіңіз.

Конференция қоңырауынан қатысушыны шығару үшін

1

А

ғымдағы конференция қоңырауы кезінде Конференциялық қоңырауларды

басқару п

әрменін түртіңіз.

2

Шы

ғару қажет қатысушының қасындағы белгішесін түртіңіз.

Конференциялық қоңырауды аяқтау үшін

Конференциялы

қ қоңырау кезінде белгішесін түртіңіз.