Sony Xperia Z3 Plus - Жедел қоңыраулар

background image

Жедел қоңыраулар

Құрылғыңыз халықаралық жедел қызмет нөмірлерін қолдайды, мысалы, 112 немесе 911.

Әдетте, егер желі ауқымында болсаңыз, SIM картасын салып немесе салмай-ақ, кез келген елде

жедел

қоңырау шалу үшін осы нөмірлерді пайдалана аласыз.

Шұғыл қоңырау шалу

1

Н

өмір теру тақтасын ашыңыз.

2

Ш

ұғыл қоңырау шалу нөмірін енгізіп, түймесін түртіңіз.

SIM карталары салынбаса да немесе барлық шығыс қоңыраулар блокталған кезде шұғыл
қоңырау шалуыңызға болады.

SIM картасы құлыптаулы болғанда жедел қоңырау соғу үшін

1

ЖЕДЕЛ ЖАҒДАЙ опциясын т

үртіңіз.

2

Жедел

қызмет нөмірін енгізіп, белгішесін түртіңіз.

Экран құлыптаулы болғанда жедел қоңырау соғу үшін

1

Белсенді экран

құлпының түрі Жанап өту болса, теру тақтасын көрсету үшін жоғары

айналдыры

ңыз, сөйтіп белгішесін түртіңіз, содан кейін белгішесін түртіңіз, содан

кейін жедел

қызмет нөмірін енгізіңіз және белгішесін түртіңіз.

2

Экран

өрнекпен, PIN кодымен немесе кілтсөзбен құлыпталған болса, жоғары

айналдыры

ңыз және ЖЕДЕЛ ЖАҒДАЙ пәрменін түртіңіз, содан кейін жедел қызмет

н

өмірін енгізіңіз және белгішесін түртіңіз.

83

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.