Sony Xperia Z3 Plus - Дауыс поштасы

background image

Дауыс поштасы

Егер жазылым дауысты

қ пошта қызметін қамтыса, қоңырау шалушылар қоңырауларға жауап

бере алма

ғаныңызда, сізге дауыстық хабарлар қалдыра алады. Дауыстық пошта қызметінің

н

өмірі әдетте SIM картада сақталады. Олай болмаса, нөмірді желі операторынан алып, қолмен

енгізуге болады.

82

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Дауыстық пошта нөмірін енгізу

1

Негізгі экран м

әзірінен түймесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау > Дауыс поштасы >Дауыстық пошта
параметрлері
> Дауыстық пошта нөмірі тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Дауысты

қ пошта нөмірін енгізіңіз.

4

OK т

үймесін түртіңіз.

Дауыстық пошта қызметіне қоңырау соғу

1

Н

өмір теру тақтасын ашыңыз.

2

Дауысты

қ поштасын тергенге дейін

1

басып т

ұрыңыз.

Дауыстық пошта нөміріне қоңырау шалғанда, желі операторының дауыстық пошта жүйесі
әдетте дауыстық поштаны орнатуды сұрайды. Мысалы, сәлемдеме жазып, құпиясөз
орнату сұралуы мүмкін.