Sony Xperia Z3 Plus - Ұлғайту қимылы

background image

Ұлғайту қимылы

Ұлғайту қимылы сенсорлық экранның бетін үш рет түрту арқылы бөліктерді ұлғайтуға

к

өмектеседі.

Үлкейту қимылын қосу немесе өшіру үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қол жетімділік > Ұлғайту қимылы тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Ұлғайту қимылы астында

ғы слайдерді түртіңіз.

Аймақты үлкейту және экранмен жылжу үшін

1

Ұлғайту қимылы функциясы

қосулы екенін тексеріңіз.

2

Аума

қты уақытша ұлғайту үшін үш рет түртіңіз.

3

Екі немесе одан к

өп саусақпен сүйреу арқылы аумақты жылжытыңыз.

4

Масштабтау режимінен шы

ғу үшін аумақты қайтадан үш рет түртіңіз.

Белгілі бір қолданбаларда сонымен бірге аумақты шымшу арқылы кішірейтуге немесе
ұлғайтуға болады.