Sony Xperia Z3 Plus - Түсті түзету

background image

Түсті түзету

Т

үсті түзету параметрі түстерді ажырата алмайтын немесе түстерді ажыратуда қиындықтарға ие

пайдаланушылар

үшін түстерді экранда көрсетілуін реттейді.

Түсті түзетуді қосу не өшіру үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қол жетімділік > Түсті түзету тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Түсті түзету астында

ғы слайдерді түртіңіз.

4

Түсті түзету режимін

қосып жатсаңыз, тиісті түс сезімталдығын түртіңіз.

Түсті түзету функциясы — әзірше тәжірибелік мүмкіндік, ол құрылғының жұмысына әсер
етуі мүмкін.

145

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.