Sony Xperia Z3 Plus - Құрылғыда диагностикалық тексерулерді іске қосу

background image

Құрылғыда диагностикалық тексерулерді іске қосу

Xperia™ диагностикалы

қ қолданбасы Xperia™ құрылғысы тиісті түрде жұмыс істеп тұрғанын

тексеру

үшін арнайы функцияны тексере немесе толық диагностикалық тексеруді іске қоса алады.

Xperia™ диагностикалы

қ қолданбасы келесі әрекеттерді орындай алады:

Xperia™

құрылғысындағы ықтимал жабдық немесе бағдарламалық құрал ақауларына кіру.

Құрылғыда қолданбалардың жұмыс істеу мүмкіндіктерін сараптау.

Алды

ңғы 10 күн аралығындағы жіберілген қоңыраулар санының журналын жасау.

Орнатыл

ған бағдарламалық құралды анықтау және құрылғы туралы пайдалы мәліметтерді

қамтамасыз ету.

Xperia™ диагностикалық қолданбасын көпшілік Android™ құрылғыларында Sony
корпорациясы алдын ала орнатқан. Егер «Диагностикалар» опциясы Параметрлер >
Телефон туралы бөлімінде қол жетімді емес болса, жеңілдетілген нұсқасын Play Store™
қолданбасын қолданып жүктеуге болады.

Арнайы диагностикалық тексеруді іске қосу

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Телефон туралы > Диагностика > Тексеру тарма

ғын тауып,

т

үртіңіз.

3

Тізімнен тексеруді та

ңдаңыз.

4

Н

ұсқауларды орындап, мүмкіндік жұмыс істеп тұрғанын растау үшін Иә немесе Жоқ

т

үймесін түртіңіз.

148

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Барлық диагностикалық тексерулерді іске қосу

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Телефон туралы > Диагностика >Тексеру > Бәрін іске
қосу
тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Н

ұсқауларды орындап, мүмкіндік жұмыс істеп тұрғанын растау үшін Иә немесе Жоқ

т

үймесін түртіңіз.

Құрылғы туралы мәліметтерді көру

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Телефон туралы > Диагностика > Мәліметтер тарма

ғын

тауып, т

үртіңіз.