Sony Xperia Z3 Plus - Өте ашық режим

background image

Өте ашық режим

Өте ашық режим құрылғыда фотосуреттер мен бейнелерді қараған кезде түстің ашықтығы мен

қанықтығын арттырады.

66

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Аса жанды режимді қосу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Дисплей > Кескінді жақсарту тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Әлі таңдалмаған болса, Супер жарқын режим айырып-қосқышын түртіңіз.