Sony Xperia Z3 Plus - Мәтін түзету

background image

Мәтін түзету

Жаз

ған кезде мәтінді таңдауға, қиып алуға, көшіруге және қоюға болады. Енгізілген мәтінді екі

рет т

үрту арқылы түзету опцияларына қол жеткізуге болады. Одан кейін түзету опциялары

қолданбалар жолағында көрінеді.

Мәтінді өңдеу жолағы

С

өзді екі рет түрту арқылы мәтінді таңдағаннан кейін бірнеше құрал қолжетімді өңдеу жолағы

пайда болады:

Қиып алу

Көшіру

Қою

Ортақтастыру

Бәрін таңдау

Көмек

Қою опциясы тек буферде сақталған мәтін бар болса көрсетіледі.

Мәтінді таңдау үшін

1

Б

өлектеу үшін сөзді екі рет түртіңіз.

2

Қосымша мәтінді таңдау үшін бөлектелген сөздің екі жағындағы құлақшаларды сүйреуге

болады.

Мәтінді өңдеу үшін

1

Қолдарбалар жолағын көрсету үшін сөзді екі рет түртіңіз.

2

Өңдеу керек мәтінді таңдап, одан кейін қажет өзгертулерді енгізу үшін қолданбалар

жола

ғын пайдаланыңыз.

Үлкейткішті пайдалану

М

әтін енгізген кезде мәтінді үлкейтіп көру үшін мәтін жолағын түртіп ұстап тұрыңыз да,

курсорды м

әтін жолағы ішінде қалаған жерге қойыңыз.

73

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.