Sony Xperia Z3 Plus - Құрылғыны бірінші рет іске қосу

background image

Құрылғыны бірінші рет іске қосу

Құрылғыңызды бірінші рет қоспас бұрын кем дегенде 30 минут зарядтауға кеңес беріледі.

Құрылғыны зарядталып жатқанда пайдалана бере аласыз, Құрылғыны зарядтау бөлімін 38

бетінде

қараңыз.

Құрылғыны алғаш рет іске қосқанда реттеу нұсқаулығы негізгі параметрлерді

конфигурациялау

ға, құрылғыны жекелендіруге және есептік жазбаалрға (мысалы, Google™

есептік жазбасына) кіруге к

өмектеседі.

Құрылғыны қосу

1

Құрылғы дірілдегенше қуат түймесін басып, ұстап тұрыңыз.

2

С

ұралғанда SIM картасының PIN кодын енгізіп, түймесін түртіңіз.

3

Құрылғы іске қосылуын күтіңіз.

Құрылғыны өшіру

1

Опциялар м

әзірі ашылғанша қуат түймесін түртіп ұстап тұрыңыз.

2

Опциялар м

әзірінде Өшіру түймесін түртіңіз.

Құрылғының өшуі біраз уақыт алуы мүмкін.

10

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.