Sony Xperia Z3 Plus - Құрастыру

background image

Құрастыру

Құрылғы тек nano SIM карталарын қолдайды.

Nano SIM картасын салу үшін

1

Құрылғы төмен қарап тұрғанда nano SIM картасы мен жад картасы науасының қақпағын

ашы

ңыз.

2

Тырна

қпен науаны тартып шығарыңыз.

3

Nano SIM картасын науада

ғы дұрыс ұяға салыңыз, содан кейін науаны қайта кіргізіңіз.

4

Қақпақты жабыңыз.

Құрылғы қосулы кезде nano SIM картасын салсаңыз, құрылғы автоматты түрде қайта іске
қосылады.

Жад картасын салу үшін

1

Құрылғыны өшіріңіз.

2

Экран т

өмен қарап тұрғанда nano SIM картасы және жад картасы науасының қақпағын

ашы

ңыз.

3

Тырна

қпен науаны тартып шығарыңыз.

4

Жад картасын науада

ғы дұрыс ұяға салыңыз, содан кейін науаны қайта кіргізіңіз.

5

Қақпақты жабыңыз.

Құрылғы қосулы кезде науаны тартып шығарсаңыз, құрылғы автоматты түрде қайта іске
қосылады.

nano SIM картасын алу үшін

1

nano SIM картасы мен жад картасы

ұяларының қақпағын ашыңыз.

2

Тырна

қпен немесе сол сияқты затпен nano SIM картасы науасын шығарып алыңыз.

3

Nano SIM картасын (немесе карталарын) алы

ңыз, содан кейін науаны қайта кіргізіңіз.

4

Қақпақты жабыңыз.

9

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Жад картасын алу үшін

1

Құрылғыны өшіріңіз.

2

Құрылғы төмен қарап тұрғанда nano SIM картасы және жад картасы науасының

қақпағын ашыңыз.

3

Тырна

қпен науаны тартып шығарыңыз.

4

Жад картасын алы

ңыз, содан кейін науаны қайта кіргізіңіз

5

Қақпақты жабыңыз.