Sony Xperia Z3 Plus - Ringkesan aplikasi

background image

Ringkesan aplikasi

Sawetara aplikasi uga bisa disartakake ing piranti utawa uga bisa ora didhukung dening kabeh

jaringan utawa panyedhiya layanan ing kabeh wilayah.

Gunakake aplikasi Album kanggo ngatur, ndeleng, lan ngowahi foto lan video.

Tlusuri, goleki, lan tuku ewonan produk langsung saka piranti.

Lindhungi piranti saka virus, malware, spyware, upaya phishing, lan eksploitasi

online.

Gunakake aplikasi Kalkulator kanggo nindakake etung-etungan dhasar.

Gunakake aplikasi Tanggalan kanggo tetep nglacak acara lan ngatur janjian.

Gunakake kamera kanggo motret lan ngrekam video cendhak.

Gunakake peramban web Chrome kanggo navigasi lan ndeleng kaca web,

ngatur tenger, teks, lan gambar.

Gunakake aplikasi Jam kanggo nyetel maneka weker lan pangatur wektu.

Gunakake aplikasi Kontak kanggo ngatur nomer telpon, alamat email, lan

katrangan liyane sing gegandhengan karo kontak.

Akses aplikasi, dokumen, dan gambar sing diundhuh.

Simpen dokumen lan file kanggo akses gampang saka piranti, ngandum karo

kanca, lan kolaborasi karo kanca megawe.

Gunakake aplikasi Email kanggo ngirim lan nampa email liwat akun pribadhi lan

penggaweyan.

Gunakake aplikasi Facebook™ kanggo jaringan sosial karo kanca-kanca,

anggota kaluwarga, lan kanca sapagaweyan sak donya.

Njlajah lan ngrungokake stasiun radio FM.

Gunakake aplikasi Gmail™ kanggo maca, nulis, lan ngatur pesen email.

Tlusur informasi ing piranti lan ing web.

Gunakake aplikasi Hangouts™ kanggo ngobrol karo kanca online.

36

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Rasakake lagu, film, aplikasi, dan dulinan ing piranti, lan entuk akses khusus

marang isi unik sing kasedhiya mung karo piranti Xperia™.

Ndeleng panggonan saiki, nggoleki panggonan liya, lan ngetung rute

nggunakake Google Maps™.

Gunakake aplikasi Olahpesen kanggo ngirim lan nampa pesen teks lan

multimedia.

Gunakake aplikasi Musik kanggo ngatur lan muter lagu lan buku audio.

Ndeleng carita warta saka News Suite.

Nelpon kanthi menet nomer manual utawa kanthi nggunakake fungsi menet

nomer pinter.

Ngatur, nlusuri, utawa njlajahi kabeh foto lan video.

Gunakake aplikasi Google Play Movies & TV kanggo ndeleng film lan acara TV

sing dituku utawa disewa ing Google Play.

Temokake lan puter ewonan lagu nganggo aplikasi Google Play Music.

Gunakake aplikasi Play Store™ kanggo nggoleki aplikasi sing arep dituku utawa

diundhuh gratis.

Tansah kasambung karo kanca dulinan lan dolanan sing seneng digawe dulinan,

tukunen ing PlayStation®Store, lan liya-liyane.

Optimalake setelan sing cocog karo kagunaan sampeyan.

Striming lagu, njlajah kabeh koleksi kanca utawa diskografi artis, utawa nggawe

stasiun radio dhewe.

Gunakake aplikasi Dhukungan kanggo ngakses dhukungan pangguna ing

piranti. Contone, sampeyan bisa ngakses Patunjuk pangguna, informasi cara

ngatasi masalah, uga kiyat lan trik.

Ngenali trek lagu sing keprungu lagi diputer ing sakcedhake sampeyan, lan

njupuk informasi artis, album, lan info liyane.

Gunakake aplikasi Video kanggo muter video ing piranti lan ngandum konten

karo kanca.

Nggoleki isi ing web nggunakake swara.

Gunakake aplikasi Cuaca kanggo ndeleng ramalan cuaca.

Gunakake aplikasi What's New kanggo nemokake dolanan, aplikasi, dan konten

media anyar.

Gunakake YouTube™ kanggo ndeleng video saka ngendi wae ing donya, lan

ngandum video duweke sampeyan.

37

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.