Sony Xperia Z3 Plus - Ngrekam layar sampeyan

background image

Ngrekam layar sampeyan

Sampeyan bisa nggunakake fitur ngrekam layar kanggo njupuk video apa kedados ing

layar piranti. Fitur iki migunani, contone, yen sampeyan pengin nggawe tutorial utawa

ngrekam video sampeyan muter game ing piranti. Potret layar sing dijupuk bakal

otomatis disimpen ing Album.

Ringkesan Jendhela rekaman layar

1

Cilikake/Balekake jendhela rekaman layar

2

Ngrekam layar

3

Ngrekam layar nalika kamera ngarep aktif

4

Ngrekam layar karo/tanpa swara

5

Ngakses setelan rekaman layar

6

Nutup jendhela rekaman layar

31

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Ngrekam layar sampeyan

1

Penet terus tombol daya nganti jendhela pitakon muncul.

2

Tutul .

3

Yen jendhela rekaman layar wis mbukak, tutul . Fungsi rekaman layar bakal

muncul lan tombol timer ditampilake.

4

Kanggo mungkasi ngrekam, tutul tombol timer, banjur tutul .

Kanggo ngrekam layar nalika kamera ngarep aktif

1

Nalika jendhela ngrekam layar mbukak, tutul . Jendhela mbukak nuduhake

jendhel bidik kanggo kamera ngarep.

2

Kanggo miwiti ngrekam layar sampeyan lan video sing dipotret dening kamera

ngarep, tutul .

3

Kanggo ngendheg ngrekam, tutul wektu, banjur tutul .

4

Kanggo nutup jendhela bidik kamera ngarep, tutul .

Ndeleng rekaman layar trakir

1