Sony Xperia Z3 Plus - Latar mburi lan irah

background image

Latar mburi lan irah

Sampeyan bisa nggenti layar Ngarep kanthi gaya sing dikarepake nggunakake wallpaper

lan irah.

30

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nggenti wallpaper layar Ngarep

1

Tutul terus area kothong ing

Layar Ngarep nganti piranti kedher.

2

Tutul

Wallpaper banjur pilih salah siji.

Sampeyan uga bisa ngowahi wallpaper Layar kunci utawa nyetel gambar sing padha kanggo

layar Ngarep lan layar Kunci. Tututi jangkah ing ndhuwur, banjur tutul

Album lagu. Tutul

gambar sing dipengini lan pilih salah siji.

Nyetel irah

1

Tutul terus bageyan kothong ing

Layar Ngarep nganti piranti kedher.

2

Tutul

Irah.

3

Pilih salah siji:

Kanggo nggunakake irah sing wis ana, pilih irah, banjur tutul

TRAPAKE IRAH.

Kanggo ngundhuh irah anyar, tutul

ENTUK IRAH LUWIH AKEH.

Yen nggenti irah, latar mburi uga bakal digenti ing sawetara aplikasi.