Sony Xperia Z3 Plus - Nyetel maneh aplikasi

background image

Nyetel maneh aplikasi

Sampeyan bisa nyetel maneh aplikasi utawa mbusak data aplikasi yen aplikasi ora

nanggepi utawa nyababake masalah karo piranti sampeyan.

Nyetel maneh preferensi aplikasi

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Aplikasi.

3

Tutul >

Pulihake pilihan aplikasi, banjur tutul > Pulihake aplikasi.

Nyetel maneh preferensi aplikasi ora mbusak data aplikasi saka piranti.

Mbusak data aplikasi

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Aplikasi.

3

Pilih aplikasi utawa layanan, banjur tutul

Panyimpenan > BUSAK DATA > OK.

Nalika mbusak data aplikasi, data kanggo aplikasi kapilih dibusak saka piranti salawase.

Pilihan mbusak data aplikasi ora kasedhiya kanggo kabeh aplikasi utawa layanan.

Mbusak cache aplikasi

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Aplikasi.

3

Pilih aplikasi utawa layanan, banjur tutul

Panyimpenan > BUSAK CACHE.

Pilihan mbusak cache aplikasi ora kasedhiya kanggo kabeh aplikasi utawa layanan.

63

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Mbusak setelan gawan aplikasi

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Aplikasi.

3

Pilih aplikasi utawa layanan, banjur tutul

Bukak dening gawan > BUSAK GAWAN.

Pilihan mbusak setelan aplikasi gawan ora kasedhiya kanggo kabeh aplikasi utawa layanan.