Sony Xperia Z3 Plus - Gunakake lalu lintas data nalika lelungan

background image

Gunakake lalu lintas data nalika lelungan

Nalika sampeyan lunga metu saka jaringan seluler omah, sampeyan bisa entuk akses

internet gunakake kiriman data. Yen mengkono, sampeyan kudu ngaktifake roaming

135

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

data ing piranti. Sampeyan bisa kena prabeya nalika ngaktifake roaming data.

Disaranake supaya sadurunge mriksa prabeya transmisi data sing gegandhengan.

Yen nggunakake piranti mawa pangguna akeh, sampeyan kudu mlebu minangka pamilik, yaiku

pangguna utama, kanggo ngaktifake utawa mateni roaming data.

Ngaktifake utawa mateni roaming data

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Liyane > Jaringan mobile.

3

Tutul panggeser

Roaming data kanggo ngaktifake utawa mateni fungsi kasebut.

Sampeyan ora bisa ngaktifake roaming data nalika kiriman data seluler dipateni.