Sony Xperia Z3 Plus - Nggawe serep kontak

background image

Nggawe serep kontak

Sampeyan bisa nggunakake simpenan internal, kertu memori, utawa kertu SIM kanggo

gawe serep kontak. Deleng

Nransfer kontak

ing kaca 84 kanggo informasi luwih pepak

babagan cara mulihake kontak menyang piranti.

Ngekspor kabeh kontak menyang kertu memori

1

Saka

Layar Ngarep, tutul , banjur tutul .

2

Penet , banjur tutul

Impor/ekspor > Ekspor menyang kertu SD utawa simpenan

internal (file .vcf).

3

Tutul >

Kertu SD.

4

Tutul

SIMPEN.

Ngekspor kontak menyang kertu SIM

Nalika ngekspor kontak menyang kertu SIM, ora kabeh informasi bisa diekspor. Iki amarga

watesan memori ing kertu SIM.

1

Saka

Layar Ngarep, tutul , banjur tutul .

2

Tutul >

Impor/ekspor.

3

Tutul

Ekspor menyang kertu SIM.

4

Tutul

OK.

Ngekspor kabeh kontak menyang simpenan internal

1

Saka

Layar Ngarep, tutul , banjur tutul .

2

Penet , banjur tutul

Impor/ekspor > Ekspor menyang kertu SD utawa simpenan

internal (file .vcf).

3

Tutul >

Tuduhake simpenan internal.

4

Tutul , banjur tutul nomer model piranti ing sisihe .

5

Pilih folder tujuan utawa mung nutul

SIMPEN.

87

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.