Sony Xperia Z3 Plus - Enggo bareng isi karo piranti DLNA Certified™‎

background image

Enggo bareng isi karo piranti DLNA Certified™

Sampeyan bisa ndeleng utawa muter isi media sing disimpen menyang piranti sampeyan

ing piranti liya kayata TV utawa komputer. Piranti iki kudu ing jaringan nirkabel sing padha

lan bisa awujud TV utawa speaker Sony, utawa produk sing kudu entuk DLNA

Certified™ saka Digital Living Network Alliance. Sampeyan uga bisa ndeleng utawa

muter isi saka piranti DLNA Certified™ liyane ing piranti.
Sawise nyetel wiwitan media sing dienggo bareng ing antarane piranti, sampeyan bisa,

contone, ngrungokake file lagu sing disimpen ing komputer nggunakake piranti, utawa

ndeleng foto sing dijupuk nganggo kamera piranti ing TV layar amba.

Muter file saka piranti DLNA Certified™ liyane ing piranti sampeyan

Nalika muter file saka piranti DLNA Certified™ liyane ing piranti sampeyan, piranti liyane

iki tumindak minangka server. Ing tembung liyane, piranti enggo bareng isi liwat jaringan.

Piranti server kudu mbisakake fungsi enggo bareng isi lan menehi akses idin menyang

piranti sampeyan. Piranti server kudu disambung karo jaringan Wi-Fi sing padha karo

piranti sampeyan.

Nggunakake piranti kanggo muter trek lagu sing kasimpen ing piranti liya

1

Pesthake yen piranti sing arep digunakake kanggo ngandum file wis

disambungake karo jaringan Wi-Fi sing padha karo piranti.

2

Saka

Layar Ngarep, tutul , banjur goleki lan tutul .

3

Tutul , banjur tutul

Jaringan ngarep.

4

Pilih piranti saka dhaptar piranti sing kasambung.

5

Jlajah folder sing sambung karo piranti banjur pilih trek sing pengin diputer. Yen

wis dipilih, trek wiwit muter kanthi otomatis.

Muter video sing diandum ing piranti

1

Pesthake yen piranti sing arep digunakake kanggo ngandum file wis

disambungake karo jaringan Wi-Fi sing padha karo piranti.

2

Saka

Layar Ngarep, tutul , banjur goleki lan tutul utawa .

3

Tutul , banjur tutul

Jaringan ngarep.

4

Pilih piranti saka dhaptar piranti sing kasambung.

5

Jlajah folder sing disambung karo piranti banjur pilih video sing arep diputer.

124

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Ndeleng foto sing diandum ing piranti

1

Pesthake yen piranti sing arep digunakake kanggo ngandum file wis

disambungake karo jaringan Wi-Fi sing padha karo piranti.

2

Saka

Layar Ngarep, tutul , banjur goleki lan tutul .

3

Tutul , banjur tutul

Jaringan ngarep.

4

Pilih piranti saka dhaptar piranti sing kasambung.

5

Jlajah folder piranti sing kasambung banjur pilih foto sing arep dideleng.

Muter file saka piranti DLNA Certified™ liyane ing piranti sampeyan

Sakdurunge bisa ndeleng utawa muter file media saka piranti sampeyan ing piranti DLNA

Certified™, sampeyan kudu ngatur wiwitan fungsi enggo bareng file ing piranti. Piranti

sing digunakake enggo bareng isi kuwi disebut piranti klien. Contone, TV, komputer

utawa tablet bisa tumindak minangka piranti klien. Piranti sampeyan tumindak minangka

server media yen nyedhiyakake isi kanggo piranti klien. Nalika ngatur wiwitan fungsi

enggo bareng file ing piranti, sampeyan uga kudu menehi ijin akses menyang piranti

klien. Yen kuwi wis ditindakake, piranti kaya mengkono kuwi katon minangka piranti

kadhaptar. Piranti sing ngenteni ijin akses didhaptar minangka piranti ketundha.

Ngatur wiwitan andum file karo piranti DLNA Certified™ liyane

1

Sambungake piranti menyang jaringan Wi-Fi.

2

Saka

Layar Ngarep, tutul , banjur goleki lan tutul Setelan > Sambungan piranti

>

Server media.

3

Tutul panggeser ing sisihe

Anggo bareng media.

4

Gunakake komputer utawa piranti klien DLNA™ liyane ing jaringan Wi-Fi sing

padha kanggo nyambungake piranti.

5

Kabar muncul ing garis status piranti. Bukak kabar banjur setel idin akses kanggo

saben piranti klien sing nyoba nyambung menyang piranti.

Jangkah kanggo ngakses media ing piranti nggunakake klien DLNA™ beda-beda ing antarane

piranti klien. Rujuk nyang Pandhuan pangguna piranti klien kanggo informasi liyane. Yen piranti

ora bisa diakses karo klien ing jaringan, priksa apa jaringan Wi-Fi lagi fungsi.

Sampeyan uga bisa ngakses menu

Server media saka aplikasi tartamtu kaya Musik utawa

Album kanthi nyeret pojok kiwa layar ngarep aplikasi menyang tengen, banjur nutul

Setelan >

Server media.

Ngendhegi ngandum file karo piranti jaringan asal liya

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Sambungan piranti > Server media.

3

Tutul panggeser

Anggo bareng media.

Nemtokake idin akses kanggo piranti sing ketundha

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Sambungan piranti > Server media.

3

Pilih piranti saka dhaptar

Piranti sing ditundha.

4

Pilih tingkatan idin akses.

Nggenti jeneng piranti sing kadhaptar

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Sambungan piranti > Server media.

3

Pilih piranti saka dhaptar

Piranti kadhaptar, banjur pilih Ganti jeneng.

4

Tik jeneng anyar kanggo piranti, banjur tutul

OK.

Nggenti level akses piranti sing kadhaptar

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Sambungan piranti > Server media.

3

Pilih piranti saka dhaptar

Piranti kadhaptar.

4

Tutul

Ganti tingkat akses banjur pilih salah siji.

125

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Njaluk tulung bab ngandum isi karo piranti DLNA Certified™ liyane

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Sambungan piranti > Server media.

3

Tutul , banjur tutul

Pitulung.

Nudhuhake file ing piranti liya nggunakake Cast

Nggunakake teknologi DLNA™, sampeyan bisa meksa nyembul konten media menyang

piranti liya sing kasambung nyang jaringan Wi-Fi sing padha. Piranti panampa kudu bisa

digunakake minangka piranti Digital Media Renderer (DMR) lan muter isi sing ditampa

saka piranti sampeyan. TV sing ndhukung DLNA™ utawa PC nganggo Windows® 7

utawa luwih anyar iku minangka contone piranti DMR.

Jangkah kanggo muter media enggo bareng bisa beda-beda gumantung piranti klien. Delenga

pandhuan pangguna piranti DMR kanggo katrangan liyane.

Isi sing diamanake nganggo Digital Rights Management (DRM) ora bisa diputer ing piranti

Digital Media Renderer sing nggunakake teknologi DLNA™.

Nuduhake foto utawa video ing piranti klien nggunakake Cast

1

Pesthekake yen wis nyetel wiwitan piranti klien DMR utawa DLNA™ lan wis

nyambung menyang jaringan Wi-Fi sing padha karo piranti sampeyan.

2

Saka

Layar Ngarep, tutul .

3

Golek banjur tutul

Album lagu.

4

Jlajah lan bukak foto utawa video sing arep dideleng.

5

Usap mengisor garis status karo rong driji, banjur tutul lan pilih piranti sing arep

diandum isine.

6

Kanggo mandheg ngandum foto utawa video karo piranti klien, tutul banjur pilih

Endhegi nglebokake.

Sampeyan uga bisa ndeleng piranti Google Cast sing dituduhake ing dhaptar nalika nutul

.

Muter trek lagu ing piranti klien nggunakake Cast

1

Pesthekake yen wis nyetel wiwitan piranti klien DMR utawa DLNA™ lan wis

nyambung menyang jaringan Wi-Fi sing padha karo piranti sampeyan.

2

Saka

Layar Ngarep, tutul , banjur goleki lan tutul .

3

Pilih kategori lagu lan jlajahi trek sing arep diandum, banjur tutul trek.

4

Tutul banjur pilih piranti klien kanggo ngandum isi. Trek wiwit muter ing piranti

sing dipilih.

5

Kanggo medhot sambungan saka piranti klien, tutul banjur pilih

Endhegi

nglebokake.

Sampeyan uga bisa ndeleng piranti Google Cast sing dituduhake ing dhaptar nalika nutul

.