Sony Xperia Z3 Plus - Mbukak kunci piranti kanthi otomatis

background image

Mbukak kunci piranti kanthi otomatis

Fitur Smart Lock bisa uga ora kasedhiya ing saben pasar, nagari, utawa wilayah.

Fitur Smart Lock nggampangake mbukak kunci layar kanthi ngidinake sampeyan nyetel

nyang otomatis mbukak kunci ing kahanan katemtu. Sampeyan bisa tansah ora ngunci

piranti, contone, nalika piranti kasambung nyang piranti Bluetooth® utawa nalika

sampeyan gawa.
Sampeyan bisa nyetel Smart Lock supaya piranti tansah ora kakunci nggunakake setelan

ing ngisor:

Praupan dipercaya: Bukak kunci telpon kanthi ndeleng telpon.

Swara dipercaya: Setel pangenal swara kanggo nlusuri kabeh layar.

Piranti dipercaya: Tansah bukak kunci piranti nalika piranti Bluetooth® utawa NFC

kapercaya kasambung.

Panggonan dipercaya: Tansah bukak kunci piranti nalika sampeyan ana ing panggonan

kapercaya.

Deteksi awak: Tansah bukak kunci piranti nalika sampeyan nggawa piranti.
Sampeyan kudu mbukak kunci piranti kanthi manual nalika ora dianggo sasuwene 4 jam

lan sawise diwiwiti maneh.

Fitur Smart Lock dikembangake dening Google™ lan fungsionalitas persis uga bisa diowahi

sak wayah-wayah amarga panganyaran saka Google™.

Ngaktifake Pangunci Pinter

1

Setel pola, PIN, utawa sandhi minangka kunci layar yen durung disetel.

2

Saka

Layar Ngarep, tutul .

3

Golek banjur tutul

Setelan > Layar kemunci & kaamanan > Agen terpercaya.

4

Tutul panggeser

Smart Lock (Google) kanggo ngaktifake fungsi kasebut.

5

Tutul panah bali nyang sisihe

Agen terpercaya.

6

Goleki lan tutul

Smart Lock.

7

Lebokake pola, PIN, utawa sandhi. Sampeyan kudu nglebokake kredensial iki

kapan wae sampeyan arep ngowahi setelan Pangunci Pinter.

8

Pilih jinis Pangunci Pinter.

Nyetel wiwitan praupan kapaercaya

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Layar kemunci & kaamanan > Smart Lock >

Praupan dipercaya.

3

Tutul

SETEL > SABANJURE, tututi patunjuk ing piranti.

Nyetel wiwitan swara kapercaya

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Layar kemunci & kaamanan > Smart Lock > Swara

dipercaya.

3

Tututi patunjuk ing piranti.

14

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Ngejarake piranti ora kakunci nalika digawa

Nggunakake fitur Deteksi awak, sampeyan bisa ngejarake piranti ora kakunci nalika

digawa nganggo tangan, sak, utawa tas. Akselerometer ing piranti ngejarake piranti ora

kakunci nalika ngrasakake yen lagi digawa. Piranti ngunci nalika akselerometer ndeteksi

yen piranti wis diseleh.
Nalika nggunakake fitur Deteksi ing awak, sampeyan perlu waspada karo kelakuan ing

ngisor:

Kapan wae sampeyan nyeleh piranti lan piranti krasa yen ora digawa maneh, piranti

otomatis ngunci.

Piranti bisa merlokake nganti sak menit supaya ngunci.

Sawise sampeyan mlebu nyang montor, bis, utawa kendaraan darat liyane, piranti bisa

merlokake antarane 5 lan 10 menit supaya ngunci.

Elinga, nalika sampeyan numpak pesawat utawa prau (utawa kendaraan non-darat

liyane), piranti uga bisa ora ngunci otomatis, dadi pasthekake supaya ngunci piranti

kanthi manual yen diperlokake.

Nalika njupuk piranti maneh utawa metu saka kendaraan, bukak kuncine wae banjur

piranti tansah ora ngunci anggere sampeyan gawa.

Fitur Deteksi awak ora bisa mbedakake awake sapa sing kasambung. Yen sampeyan menehi

piranti nyang wong liya nalika ora kakunci nggunakake Deteksi awak, piranti kudu tansah ora

kakunci kanggo pangguna liya. Elinga yen Deteksi awak minangka fitur kaamanan iku kurang

aman tinimbang pola, PIN, utawa sandhi.

Ngaktifake utawa mateni Deteksi ing awak

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Layar kemunci & kaamanan > Smart Lock >

Deteksi awak.

3

Tutul panggeser kanggo ngaktifake fungsi kasebut, banjur tutul

TERUS. Tutul

panggeser ing sisihe

Murup.

Nyambungake nyang panggonan dipercaya

Sampeyan bisa nemtokake piranti sing kasambung minangka piranti kapercaya lan

ngejarake piranti Xperia™ ora kakunci nalika kasambung. Yen sampeyan nduweni piranti

sing disambungake kanthi ajeg nggunakake Bluetooth® utawa NFC, contone, sistem

hiburan omahan utawa palacak fitnes, sampeyan bisa nambah piranti kasebut minangka

piranti kapercaya lan nambah ngliwati kaamanan pangunci layar kanggo ngirit wektu.

Fitur iki cocog yen sampeyan biyasane ana ing panggonan sing aman banget nalika

nggunake piranti iki. Ing sawetara kahanan, sampeyan isih perlu mbukak kunci piranti

kanthi manual sadurunge piranti kapercaya bisa kasambung.

Ora disaranake nambah piranti sing kasambung kanthi ajeg nyang piranti sampeyan minangka

piranti kapercaya, contone, kibor utawa wadhah Bluetooth®.

Sawise piranti kapercaya dipateni utawa dipindhake ing njabane jangkoan, layar kakunci lan

sampeyan merlokake PIN, pola, utawa sandhi kanggo mbukak kuncine.

Nambah piranti Bluetooth® kapercaya

1

Pesthekake piranti gathuk lan kasambung nyang piranti Bluetooth® sing arep

ditambahake minangka piranti kapercaya.

2

Golek banjur tutul

Setelan > Layar kemunci & kaamanan > Smart Lock.

3

Ing menu Smart Lock, tutul

Piranti dipercaya > TAMBAH PIRANTI DIPERCAYA

>

Bluetooth.

4

Tutul jeneng piranti kanggo milih saka dhaptar piranti sing kasambung lan

gegandhengan, banjur tutul

YA, TAMBAH.

5

Gumantung saka kaamanan sambungan, sampeyan kudu mbukak kunci piranti

kanthi manual sadurunge piranti kapercaya bisa tansah ora kakunci.

15

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Mbusak piranti Bluetooth® kapercaya

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Layar kemunci & kaamanan > Smart Lock > Piranti

dipercaya.

3

Tutul piranti sing pengin dibusak.

4

Tutul

Busak piranti dipercaya.

Nambah piranti NFC kapercaya

1

Pesthekake piranti gathuk lan kasambung nyang piranti Bluetooth® sing arep

ditambahake minangka piranti kapercaya.

2

Golek banjur tutul

Setelan > Layar kemunci & kaamanan > Smart Lock.

3

Tutul

Piranti dipercaya > TAMBAH PIRANTI DIPERCAYA > NFC.

4

Tututi patunjuk ing layar.

Masthekake sampeyan aman nalika nggunakake piranti kapercaya

Piranti Bluetooth® sing bedha ndhukung standar Bluetooth® lan kapabilitas kaamanan.

Ana kamungkinan yen wong tartamtu bisa ngejarake piranti Xperia™ ora kakunci dening

niru sambungan Bluetooth® sampeyan, sanajan piranti kapercaya wis ora ana ing

cedhak. Piranti sampeyan ora tansah bisa nemtokake yen sambungan aman saka wong

liya sing nyoba niru.
Nalika piranti ora bisa nemtokake yen sampeyan nggunakake sambungan aman,

sampeyan bakal entuk kabar ing piranti Xperia™ lan uga bisa kudu mbukak kunci kanthi

manual sadurunge piranti kapercaya bisa ngerjarake piranti ora kakunci.

Jangkoan sambungan Bluetooth® bisa maneka gumantung saka faktor-faktor kayata model

piranti, piranti Bluetooth® sing kasambung, lan lingkungan. Gumantung saka faktor-faktor iki,

sambungan Bluetooth® bisa fungsi liwat jarak nganti 100 meter.

Nyambungake nyang panggonan sing kapercaya

Nalika fitur Panggonan sing dipercaya kasetel, kaamanan pangunci layar ing piranti

Xperia™ dadi mati yen sampeyan ana ing panggonan kapercaya sing wis ditemtokake.

Supaya fitur iki fungsi, sampeyan kudu nduweni sambungan Internet, (luwih apik liwat

Wi-Fi) lan idinake piranti nggunakake panggonan sing saiki.
Kanggo nemtokake panggonan kapercaya, pesthekake dhisik yen mode panggonan

akurasi dhuwur utawa mode panggonan irit-baterei diaktifake ing piranti sadurunge

nambah panggonan asal utawa kustom.

Dimensi persis panggonan kapercaya kuwi ancer-ancer lan uga bisa ngliwati tembok fisik

omah utawa daerah liya sing wis ditambahake minangka panggonan kapercaya. Fitur iki bisa

ngejarake piranti ora kakunci ing radius nganti 80 meter. Uga, pragnyana yen sinyale

panggonan bisa dipadhani utawa dimanipulasi. Wong karo akses nyang peralatan khusus bisa

mbukak kunci piranti.

Nambah panggonan asal

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Panggonan, banjur tutul panggeser kanggo

ngaktifake layanan panggonan.

3

Tutul

Mode, banjur pilih mode Panggonan Akurasi dhuwur utawa Ngirit baterei.

4

Saka

Layar Ngarep, tutul .

5

Golek banjur tutul

Setelan > Layar kemunci & kaamanan > Smart Lock

>

Panggonan dipercaya > Ngarep.

6

Kanggo mlebu nyang panggonan sing dikarepake, tik alamat ing garis panlusuran.

Piranti nlusuri panggonan sing wis ditik.

16

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Ngowahi panggonan asal

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Panggonan, banjur tutul panggeser kanggo

ngaktifake layanan panggonan.

3

Tutul

Mode, banjur pilih mode Panggonan Akurasi dhuwur utawa Ngirit baterei.

4

Saka

Layar Ngarep, tutul .

5

Golek banjur tutul

Setelan > Layar kemunci & kaamanan > Smart Lock >

Panggonan dipercaya.

6

Pilih panggonan asal.

7

Tutul

Owah.

8

Ing garis panlusuran, tik panggonan sing arep sampeyan anggo minangka

panggonan asal.

Yen omah liya ngandum alamat sampeyan, sampeyan bis nambah panggonan omah saiki ing

kompleks bangunan minangka panggonan kustom.

Mbusak panggonan asal

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Layar kemunci & kaamanan > Smart Lock

>

Panggonan dipercaya > Ngarep.

3

Tutul

Owah > .

Nggunakake panggonan kustom

Sampeyan bisa nambah panggonan apa wae minangka kapercaya, slarasake

panggonan ing ngendi piranti bisa tansah ora ngunci.

Nambah panggonan kustom

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Panggonan, banjur tutul panggeser kanggo

ngaktifake layanan panggonan.

3

Tutul

Mode, banjur pilih mode Panggonan Akurasi dhuwur utawa Ngirit baterei.

4

Saka

Layar Ngarep, tutul .

5

Golek banjur tutul

Setelan > Layar kemunci & kaamanan > Smart Lock >

Panggonan dipercaya.

6

Tutul

Tambah panggonan dipercaya.

7

Kanggo nggunakake pangonan saiki minangka panggonan kustom, tutul

Pilih

panggonan iki.

8

Cara liyane, kanggo mlebu nyang panggonan liya, tutul lan tik alamate. Piranti

nlusuri panggonan sing wis ditik. Kanggo nggunakake alamat sing disaranake,

tutul alamat kuwi.

9

Kanggo netepake panggonan, tutul panah bali ing jejere alamat, seret pin

panggonan nyang panggonan sing dikarepi, lan tutul

Pilih panggonan iki.

Ngowahi panggonan kustom

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Panggonan, banjur tutul panggeser kanggo

ngaktifake layanan panggonan.

3

Tutul

Mode, banjur pilih mode Panggonan Akurasi dhuwur utawa Ngirit baterei.

4

Saka

Layar Ngarep, tutul .

5

Golek banjur tutul

Setelan > Layar kemunci & kaamanan > Smart Lock >

Panggonan dipercaya.

6

Pilih panggonan sing arep diowahi.

7

Tutul

Owahi alamat.

8

Kanggo mlebu nyang panggonan liya, tutul lan tik alamate. Piranti nlusuri

panggonan sing wis ditik. Kanggo nggunakake alamat sing disaranake, tutul

alamat kuwi.

9

Kanggo netepake panggonan, tutul panah bali ing jejere alamat, banjur seret pin

panggonan nyang panggonan sing dikarepi, banjur tutul

Pilih panggonan iki.

17

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Mbusak panggonan kustom

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Panggonan, banjur tutul panggeser kanggo

ngaktifake layanan panggonan.

3

Tutul

Mode, banjur pilih mode Panggonan Akurasi dhuwur utawa Ngirit baterei.

4

Saka

Layar Ngarep, tutul .

5

Golek banjur tutul

Setelan > Layar kemunci & kaamanan > Smart Lock >

Panggonan dipercaya.

6

Pilih panggonan sing arep dibusak.

7

Tutul

Busak.