Sony Xperia Z3 Plus - Ndeleng foto lan video

background image

Ndeleng foto lan video

Gunakake Album kanggo ndeleng foto lan muter video sing dijupuk nganggo kamera,

utawa ndeleng isi sing padha sing disimpen ing piranti. Kabeh foto lan video ditampilake

ing tampilan kothak kanthi urutan kronologis.

1

Tutul kanggo mbukak menu layar ngarep Album.

2

Deleng opsi menu.

3

Slideshow kabeh foto lan video, utawa sing ditambahake menyang favorit

4

Seret pinggir kiri layar menyang tengen kanggo mbukak menu layar ngarep Album

5

Tanggal item ing gugus

6

Tutul foto utawa video kanggo dideleng

7

Gulung munggah utawa mudhun kanggo ndeleng isi

Ndeleng foto lan video

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Album lagu.

3

Tutul foto utawa video sing arep dideleng. Yen dijaluk, tutul .

4

Gulung cepet ngiwa kanggo ndeleng potret utawa video sabanjure. Gulung cepet

nengen kanggo ndeleng foto utawa video sadurunge.

Kanggo ngatur layar supaya otomatis muter nalika diwalik, tutul

Puter isi layar ing Setelan >

Tampilan > Nalika piranti diputer.

Aplikasi Album bisa ora ndhukung kabeh format file. Kanggo informasi salengkape bab format

file sing didhukung lan panggunan file multimedia (audio, gambar, lan video), undhuh Kertas

Putih kanggo piranti ing

www.sonymobile.com/support/

.

Nggenti ukuran gambar cilik

Nalika ndeleng gambar cilik potret lan video ing Album, biyak driji loro kanggo

nggedhekake, utawa jiwitake driji loro kanggo nyilikake.

Zoom foto

Nalika ndeleng potret, biyak driji loro kanggo nggedhekake, utawa jiwitake driji kanggo

nyilikake.

Nonton slideshow foto

1

Nalika ndeleng foto, tutul layar kanggo nampilake toolbar, banjur tutul >

Panuduhan urut kanggo wiwit muter kabeh foto ing album.

2

Tutul foto kanggo mungkasi slideshow.

114

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Muter video

1

Ing Album, golek banjur tutul video sing arep diputer.

2

Tutul .

3

Yen kontrol pamuteran ora ditampilake, tutul layar kanggo nampilake. Kanggo

ndelikake kontrol, tutul layar maneh.

Ngaso video

1

Nalika video lagi diputer, tutul layar kanggo nampilake kontrol.

2

Tutul .

Maju lan mundur cepet video

1

Nalika video lagi diputer, tutul layar kanggo nampilake kontrol.

2

Seret panandha garis progres ngiwa kanggo mundur cepet, utawa nengen

kanggo maju cepet.

Ngatur volume swarane video

Penet tombol volume munggah utawa mudhun.