Sony Xperia Z3 Plus - Setelan akun email

background image

Setelan akun email

Mbusak akun email saka piranti

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Email.

3

Tutul , banjur tutul

Setelan.

4

Pilih akun sing arep dibusak.

5

Tutul

Busak akun > OK.

Ngowahi kakerepan pamriksaan kothak mlebu

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Email.

3

Tutul , banjur tutul

Setelan.

4

Pilih akun sing dikepengini.

5

Tutul

Frekuensi mriksa > Frekuensi pamriksan banjur pilih salah siji.

Nyetel balesan otomatis Ora Ana Ing Kantor ing akun Exchange ActiveSync

1

Saka

Layar Ngarep, tutul , banjur goleki lan tutul Email.

2

Tutul , banjur tutul

Setelan.

3

Pilih akun EAS (Exchange ActiveSync) sing arep dianggo nyetel balesan otomatis

Ora Ana Ing Kantor.

4

Tutul

Metu kantor.

5

Tutul panggeser kanggo ngaktifake fungsi kasebut.

6

Yen diperlokake, centhang kothak

Setel kisaran wektu banjur atur jangka wektu

kanggo balesan otomatis.

7

Tik pesen Ora Ana Ing Kantor ing kolom teks isi.

8

Tutul

OK kanggo negesake.