Sony Xperia Z3 Plus - Gmail™‎

background image

Gmail™

Yen duwe akun Google™, sampeyan bisa nggunakake aplikasi Gmail™ kanggo maca

lan nulis pesen email.

93

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

1

Deleng dhaptar akun Gmail lan folder

2

Goleki pesen email

3

Dhaptar pesen email

4

Tulis pesen email

Sinau luwih lengkap babagan Gmail™

Nalika aplikasi Gmail mbukak, tutul , banjur goleki lan tutul

Pitulung &

tanggepan.

94

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.