Sony Xperia Z3 Plus - Nindakake tes diagnostik ing piranti

background image

Nindakake tes diagnostik ing piranti

Aplikasi Xperia™ Diagnostics bisa ngetes fungsi tartamtu utawa nindakake tes diagnostik

kanggo mriksa manawa piranti Xperia™ sampeyan mlaku kanthi bener.
Xperia™ Diagnostics bisa:

Ngira-ira kemungkinan masalah piranti keras utawa piranti lunak ing piranti Xperia™

sampeyan.

Nganalisis manawa aplikasi mlaku ing piranti sampeyan kanthi apik.

Nyathet jumlah telpon kapedhot ing 10 dina kapungkur.

Ngidentifikasi piranti lunak sing diinstal lan nyedhiyakake rincian sing migunani babagan

piranti sampeyan.

Aplikasi Xperia™ Diagnostics wis diinstal ing akeh piranti Android™ saka Sony. Yen opsi

Diagnostics ora kasedhiya ing

Setelan > Babagan telpon, sampeyan bisa ndownload versi

entheng nganggo aplikasi Play Store™.

Nindakake tes diagnostik khusus

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Babagan telpon > Diagnostik > Uji coba.

3

Pilih tes saka dhaptar.

4

Tindakake instruksi lan tutul

Ya utawa Ora kanggo ngonfirmasi menawa fitur

kasebut lumaku.

145

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nindakake kabeh tes diagnostik

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Babagan telpon > Diagnostik >Uji coba > Bukak

kabeh.

3

Tindakake instruksi lan tutul

Ya utawa Ora kanggo ngonfirmasi menawa fitur

kasebut lumaku.

Ndeleng rincian babagan piranti

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Babagan telpon > Diagnostik > Fakta.