Sony Xperia Z3 Plus - Koreksi werna

background image

Koreksi werna

Setelan Koreksi werna ngowahi kepriye werna ditudhuhake ing layar kanggo pangguna

sing wuta werna utawa nduweni pakewuh mbedhakake ing antarane werna.

Ngaktifake utawa mateni Koreksi werna

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Aksesibilitas > Koreksi werna.

3

Tutul panggeser ing

Koreksi werna.

4

Yen arep ngaktifake

Koreksi werna, tutul sensitivitas werna sing cocog.

Koreksi werna iku fitur eksperimental lan bisa mengaruhi kinerjane piranti.

142

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.