Sony Xperia Z3 Plus - Sinkronizacija s internetskim računima

background image

Sinkronizacija s internetskim računima

Na uređaju sinkronizirajte kontakte, e-poštu, događaje iz kalendara i ostale podatke s

internetskih računa, primjerice račune e-pošte za servise kao što su Gmail™ i Exchange

ActiveSync, Facebook™ i Flickr™. Podatke za takve račune možete automatski

sinkronizirati aktiviranjem funkcije automatskog usklađivanja ili pak svaki račun

sinkronizirajte ručno.

Postavljanje sinkronizacije internetskog računa

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Dotaknite

Postavke > Računi i sinkronizacija > Dodaj račun, a zatim odaberite

račun koji želite dodati.

3

Slijedite upute za izradu računa ili prijavu u račun.

Ručno sinkroniziranje s internetskim računom

1

Na zaslonu

Početni zaslon, dotaknite > Postavke > Računi i sinkronizacija.

2

Dotaknite naziv računa koji želite sinkronizirati. Prikazat će se popis stavki koje se

mogu sinkronizirati s računom.

3

Dotaknite klizač pokraj stavke koju želite sinkronizirati.

Uklanjanje internetskog računa

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite > Postavke > Računi i sinkronizacija.

2

Odaberite vrstu računa, a zatim dotaknite račun koji želite ukloniti.

3

Dotaknite , a zatim

Izbriši račun.

4

Da biste potvrdili uklanjanje, ponovno dotaknite

UKLANJANJE RAČUNA.