Sony Xperia Z3 Plus - Unos teksta pomoću govornog unosa

background image

Unos teksta pomoću govornog unosa

Prilikom unosa teksta možete umjesto tipkanja riječi koristiti funkciju govornog unosa.

Jednostavno izgovorite riječi koje želite unijeti. Govorni unos eksperimentalna je

tehnologija tvrtke Google™, a dostupna je na brojnim jezicima i u raznim regijama.

Morate omogućiti govorni unos prije nego ga možete koristiti.

Omogućivanje govornog unosa

1

Uz prikazanu zaslonsku tipkovnicu dotaknite .

2

Dotaknite , a zatim

Postavke tipkovnice.

3

Dotaknite klizač

Google™ova tipka za govorni unos. Kada je funkcija

omogućena, na tipkovnici se prikazuje simbol .

Unos teksta pomoću govornog unosa

1

Otvorite zaslonsku tipkovnicu i provjerite je li omogućena funkcija govornog unosa.

2

Dotaknite . Kada se pojavi , izgovorite tekst koji želite unijeti.

3

Kada završite, ponovno dotaknite . Prikazuje se predloženi tekst.

4

Po potrebi ručno uredite tekst.