Sony Xperia Z3 Plus - Snimanje zaslona

background image

Snimanje zaslona

Možete koristiti funkciju snimanja zaslona za snimanje videozapisa o tome što se događa

na zaslonu vašeg uređaja. Ova funkcija je korisna, primjerice kada želite izraditi načine

korištenja ili snimiti videozapise igranja igrica na uređaju. Snimljeni video isječci

automatski se spremaju u Album.

Pregled prozora za snimanje zaslona

31

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

1

Minimizira/vraća prozor snimanja zaslona

2

Snimite zaslon

3

Snimite zaslon dok je aktivirana prednja kamera

4

Snimanje zaslona sa zvukom i bez zvuka

5

Pristupite postavkama za snimanje zaslona

6

Zatvorite prozor za snimanje zaslona

Za snimanje zaslona

1

Pritisnite i držite tipku za uključivanje/uisključivanje dok se ne pojavi prozor s

upitom.

2

Dotaknite .

3

Kada se otvori prozor snimke zaslona, dotaknite . Otvara se funkcija zaslona za

snimanje i prikazuje se gumb za odbrojavanje.

4

Za zaustavljanje snimanja, dotaknite gumb odbrojavanja, potom dotaknite .

Za snimanje zaslona kada je aktivirana prednja kamera

1

Kada se prikaže prozor za snimanja zaslona dotaknite . Otvoreni prozor

prikazuje tražilo prednje kamere.

2

Za početak snimanja zaslona i snimanje videozapisa prednjom kamerom,

dotaknite .

3

Za zaustavljanje snimanja, dotaknite gumb timera, potom dotaknite .

4

Za zatvaranje prozora tražila prednje kamere dotaknite .

Prikaz najnovijih snimki zaslona

1

Dvaput dotaknite traku stanja da bi se prikazao odjeljak za obavijesti.

2

Dotaknite snimku zaslona.

Snimke zaslona možete pogledati i u aplikaciji Album.