Sony Xperia Z3 Plus - Obavijesti

background image

Obavijesti

Obavijesti vas informiraju o događajima kao što su nove poruke i obavijesti iz kalendara,

kao i o aktivnostima u tijeku, kao što su preuzimanja datoteka. Obavijesti se pojavljuju na

sljedećim mjestima:

na traci stanja

na ploči za obavijesti

na zaključanom zaslonu

Otvaranje i zatvaranje odjeljka za obavijesti

32

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

1

Da biste otvorili odjeljak za obavijesti, traku stanja povucite prema dolje ili je

jednostavno dvaput dotaknite.

2

Da biste zatvorili odjeljak za obavijesti, povucite ga ili kvrcnite prema gore.

Nakon otvaranja okna s obavijestima okno s brzim postavkama možete otvoriti tako da traku

stanja ponovno povučete prema dolje.

Reagiranje na obavijest na ploči za obavijesti

Dotaknite obavijest.

U oknu obavijesti možete izravno odgovoriti na poruke čavrljanja ili e-pošte. Da biste

promijenili postavke za obavijesti, jednostavno povucite prstom ulijevo ili udesno po obavijesti,

a zatim dodirnite .

Odbacivanje obavijesti iz odjeljka za obavijesti

Prstom povucite obavijest ulijevo ili udesno.

Neke obavijesti nije moguće odbaciti.

Širenje obavijesti na okno obavijesti

Jednostavno dotaknite da biste prošili i pregledali više informacija o obavijesti ne

otvarajući aplikaciju.

Nije moguće proširiti sve obavijesti.

Čišćenje svih obavijesti iz odjeljka za obavijesti

Dotaknite

OČISTI SVE.

Reagiranje na obavijest sa zaključanog zaslona

Dvaput dotaknite obavijest.

Odbacivanje obavijesti sa zaključanog zaslona

Prstom povucite obavijest ulijevo ili udesno.

Proširivanje obavijesti na zaključanom zaslonu

Povucite obavijest prema dolje.

Nije moguće proširiti sve obavijesti.

Upravljanje obavijestima na zaključanom zaslonu

Prikaži sav

sadržaj obavijesti

Primajte sve obavijesti na zaključanom zaslonu. Kad uključite tu postavku, imajte na umu

da će na zaključanom zaslonu biti vidljiv sav sadržaj (uključujući sadržaj dolaznih poruka

e-pošte i poruka čavrljanja) ako na izborniku postavki

Obavijesti aplikacije određene

aplikacije ne označite kao

Sakrij osjetljivi sadržaj.

Sakrij osjetljiv

sadržaj obavijesti

Za zaključavanje zaslona morate imati postavljen PIN, zaporku ili uzorak da bi postavka

bila dostupna. Kad stigne osjetljiva obavijest, na zaključanom se zaslonu

prikazuje

Sadržaj je skriven. Dobit ćete, primjerice, obavijest o dolaznoj poruci e-pošte ili

razgovoru, ali sadržaj neće biti vidljiv na zaključanom zaslonu.

Uopće ne

prikazuj obavijesti

Na zaključanom zaslonu neće se prikazivati nikakve obavijesti.

33

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Odabir obavijesti za prikaz na zaključanom zaslonu

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Obavijesti.

3

Dotaknite , a zatim

Na zaključanom zaslonu.

4

Odaberite neku opciju.

Obavijesti na zaključanom zaslonu možete zadržati dok ih ne odbacite povlačenjem. Da biste

omogućili tu značajku, dotaknite klizač

Zadrži obav. na zaslonu zaklj..

Postavljanje razine obavijesti za aplikaciju

Blokiraj sve

Obavijesti odabrane aplikacije ne primaju se nikad.

Zvukovi i vibracije su

isključeni

Obavijesti se primaju, ali bez zvuka, vibracije ili virenja.

Samo prioritetni prekidi

Obavijesti aplikacije primaju se i kad je zabrana uznemiravanja postavljena

na Samo prioriteti.

Postavljanje razine obavijesti za aplikaciju

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Obavijesti.

3

Odaberite željenu aplikaciju.

4

Dotaknite klizače da biste po želji prilagodili postavke obavijesti.

Lampica za obavijesti

Žaruljica obavijesti obavještava vas o stanju baterije i o drugim događajima. Treptavo

bijelo svjetlo, primjerice, znači da imate novu poruku ili propušten poziv. Lampica za

obavijesti po zadanom je omogućena, ali je možete ručno onemogućiti.

Kada je lampica za obavijesti onemogućena, zasvijetlit će samo kao upozorenje o stanju

baterije – ako primjerice, napunjenost baterije padne ispod 15%.

Omogućivanje ili onemogućivanje žaruljice za obavijesti

1

Na početnom zaslonu dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Obavijesti > .

3

Dotaknite klizač pokraj mogućnosti

Žaruljica obavijesti da biste omogućili ili

onemogućili funkciju.