Sony Xperia Z3 Plus - Korištenje podatkovnog prometa na putovanju

background image

Korištenje podatkovnog prometa na putovanju

Na putovanju izvan domaće mobilne mreže možda ćete morati pristupiti internetu uz

korištenje mobilnog podatkovnog prometa. U tom slučaju na uređaju morate aktivirati

podatkovni roaming. Kada aktivirate podatkovni roaming, možda će vam se naplatiti

137

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

dodatne naknade. Preporučujemo da unaprijed provjerite odgovarajuće naknade za

prijenos podataka.

Ako uređaj koristite s više korisnika, da biste aktivirali ili deaktivirali podatkovni roaming,

morate se prijaviti kao vlasnik, odnosno primarni korisnik.

Omogućivanje ili onemogućivanje podatkovnog roaminga

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Više > Mobilne mreže.

3

Dotaknite klizač

Podatkovni roaming da biste omogućili ili onemogućili funkciju.

Podatkovni roaming ne možete deaktivirati dok je isključen mobilni podatkovni promet.