Sony Xperia Z3 Plus - Upućivanje poziva

background image

Upućivanje poziva

Poziv možete uputiti ručnim biranjem telefonskog broja, doticanjem broja spremljenog na

popisu kontakata ili doticanjem telefonskog broja u evidenciji poziva. Možete upotrijebiti i

funkciju pametnog biranja da biste brzo pronašli brojeve iz popisa kontakata i evidencije

poziva tako da unesete dio broja ili imena kontakta pa odaberete neki od prikazanih

prijedloga. Da biste na uređaju uputili videopoziv, možete koristiti aplikaciju Hangouts™

za razmjenu instant poruka i videočavrljanja.

1

Prikaz više opcija

2

Brisanje broja

3

Brojčanik

4

Gumb za pozivanje

Otvaranje brojčanika

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite .

3

Ako se brojčanik ne prikaže, dotaknite .

Biranje telefonskog broja

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite .

3

Ako se pojavi evidencija poziva, dotaknite da bi se prikazao brojčanik.

4

Unesite telefonski broj pa dotaknite .

Da biste izbrisali pogrešno uneseni broj, dotaknite

.

Upućivanje poziva pomoću funkcije pametnog biranja

1

Otvorite brojčanik.

2

Unesite slova ili brojeve koji odgovaraju kontaktu kojeg želite nazvati. Kako

upisujete svako slovo ili broj, pojavljuje popis mogućih rezultata.

3

Dotaknite kontakt koji želite pozvati.

Za upućivanje međunarodnog poziva

1

Otvorite brojčanik.

2

Dodirnite i držite 0 dok se ne pojavi znak "+".

3

Unesite pozivni broj zemlje, lokalni predbroj (bez početne nule) i telefonski broj, a

zatim dotaknite .

75

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Dodavanje broja za izravno biranje na početni zaslon

1

Dodirnite i držite prazan prostor na zaslonu

Početni zaslon dok uređaj ne zavibrira

i ne prikaže se izbornik za prilagodbu.

2

Na izborniku za prilagodbu dotaknite

Widgeti > Prečaci.

3

Na popisu aplikacija pomaknite se prema dolje i odaberite

Izravno biranje.

4

Odaberite kontakt i broj koji želite koristiti kao broj za izravno biranje.

Prikazivanje i sakrivanje telefonskog broja

Možete odabrati hoće li se vaš telefonski broj prikazivati na uređaju primatelja poziva.

Prikaz i skrivanje broja telefona

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Poziv > Dodatne postavke > Prikaz broja

pozivatelja.