Sony Xperia Z3 Plus - Korištenje evidencije poziva

background image

Korištenje evidencije poziva

U evidenciji poziva prikazuju se propušteni , primljeni i upućeni pozivi .

Otvaranje evidencije poziva

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite .

78

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Prikaz propuštenih poziva

1

Kada imate propušteni poziv, na traci stanja pojavljuje se . Traku stanja povucite

prema dolje.

2

Dotaknite

Propušteni poziv.

Pozivanje broja iz evidencije poziva

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite . Prikazat će se evidencija poziva.

3

Da biste broj pozvali izravno iz evidencije poziva, dotaknite iza broja. Da biste

prije pozivanja uredili broj, dodirnite ga i držite, a zatim dotaknite

Uredi broj prije

poziva.

Dodavanje broja iz evidencije poziva u kontakte

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite .

3

Dotaknite broj prikazan u evidenciji poziva pa odaberite

Izradi novi kontakt ili

Dodaj kontaktu.

4

Uredite pojedinosti kontakta, a zatim dotaknite

SPREMI.

Pregled opcija evidencije poziva

Dok je evidencija poziva otvorena, dotaknite .

Prema gore navedenim uputama možete pristupiti i općenitim postavkama poziva.