Sony Xperia Z3 Plus - bežična tehnologija Bluetooth®

background image

bežična tehnologija Bluetooth®

Da biste datoteke slali na druge kompatibilne Bluetooth® uređaje ili se povezali s

dodatnim priborom za handsfree, koristite funkciju Bluetooth®. Bluetooth® veze

funkcioniraju bolje u krugu od 10 metara (33 stope), bez prepreka između uređaja. U

nekim slučajevima uređaj morate ručno upariti s drugim Bluetooth® uređajima.

Međuoperativnost i kompatibilnost varira ovisno o Bluetooth® uređaju.

Ako uređaj dijelite s više korisnika, svaki korisnik može promijeniti postavke za Bluetooth®, a

te će promjene utjecati na sve korisnike.

Uključivanje ili isključivanje funkcije Bluetooth

®

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Bluetooth.

3

Dotaknite klizač

Bluetooth da biste omogućili ili onemogućili tu funkciju.

Imenovanje uređaja

Uređaju možete dati naziv. Taj naziv prikazuje se drugim uređajima nakon što uključite
funkciju Bluetooth

®

i omogućite vidljivost telefona.

Dodjela naziva uređaju

1

Provjerite je li uključena funkcija Bluetooth

®

.

2

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Bluetooth.

4

Dotaknite >

Preimenuj ovaj uređaj.

5

Unesite naziv uređaja.

6

Dotaknite

IZMJENI NAZIV.

Uparivanje telefona s drugim Bluetooth

®

uređajem

Kada uređaj uparite s drugim uređajem, možete, primjerice, povezati svoj uređaj s
Bluetooth

®

slušalicom s mikrofonom ili Bluetooth

®

kompletom za automobil pa dijeliti

glazbu putem tih uređaja.

Kada uparite uređaj s drugim Bluetooth

®

uređajem, vaš će uređaj zapamtiti to uparivanje.

Prilikom prvog uparivanja uređaja s Bluetooth

®

uređajem, možda ćete morati unijeti

pristupni kôd. Uređaj će automatski pokušati s generičkim pristupnim kodom 0000. Ako
te ne uspije, potražite pristupni kôd u korisničkom priručniku Bluetooth

®

uređaja Prilikom

sljedećeg povezivanja s prethodno uparenim Bluetooth

®

uređajem više nećete morati

unositi pristupni kôd.

Neke Bluetooth

®

uređaje, npr. većinu Bluetooth

®

slušalica s mikrofonom, morate upariti i

povezati i s drugim uređajem.

Uređaj možete upariti s nekoliko Bluetooth

®

uređaja, no istodobno ga možete povezati samo

s jednim Bluetooth

®

profilom.

131

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Uparivanje uređaja s drugim Bluetooth

®

uređajem

1

Provjerite je li na uređaju koji želite upariti aktivirana funkcija Bluetooth

®

te je li

vidljiv drugim Bluetooth

®

uređajima.

2

Na zaslonu

Početni zaslon na uređaju dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Bluetooth.

4

Dotaknite klizač

Bluetooth da biste omogućili tu funkciju. Prikazat će se popis

dostupnih Bluetooth

®

uređaja.

5

Dotaknite Bluetooth

®

uređaj s kojim se želite upariti.

6

Po potrebi upišite zaporku ili potvrdite istu zaporku na oba uređaja.

Povezivanje uređaja s drugim Bluetooth

®

uređajem

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Bluetooth.

3

Dotaknite Bluetooth

®

uređaj s kojim se želite povezati.

Rasparivanje Bluetooth

®

uređaja

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Bluetooth.

3

U odjeljku

Upareni uređaji dotaknite uz naziv uređaja koji želite raspariti.

4

Dotaknite

ZABORAVI.

Slanje i primanje stavki korištenjem Bluetooth

®

tehnologije

Koristite Bluetooth

®

tehnologiju za dijeljenje stavki s drugim Bluetooth

®

kompatibilnim

uređajima poput mobilnih uređaja ili računala. Možete slati i primati sljedeće vrste stavki:

Fotografije i videozapise

Glazbene i druge audio datoteke

Web stranice

Slanje stavki pomoću funkcije Bluetooth

®

1

Na uređaju koji prima stavku: provjerite je li funkcija Bluetooth

®

uključena i je li

uređaj vidljiv drugim Bluetooth

®

uređajima.

2

Na uređaju koji šalje: otvorite aplikaciju koji sadrži stavku koju želite poslati i

pomaknite se na nju.

3

Ovisno o aplikaciji i stavci koju želite poslati, možda ćete morati. primjerice,

dodirnuti i držati stavku, otvoriti je pa pritisnuti .

4

Odaberite

Bluetooth.

5

Uključite Bluetooth

®

ako se to zatraži.

6

Dotaknite naziv uređaja koji prima stavku.

7

Na uređaju koji prima stavku: ako se to zatraži, prihvatite vezu.

8

Na uređaju koji šalje: ako se to zatraži, potvrdite prijenos na uređaj koji prima.

9

Na uređaju koji prima stavku: prihvatite dolaznu stavku.

Primanje stavki pomoću funkcije Bluetooth

®

1

Provjerite je li funkcija Bluetooth

®

uključena i je li uređaj vidljiv drugim Bluetooth

®

uređajima.

2

Uređaj koji šalje sada će početi slati podatke na vaš uređaj.

3

Ako se to zatraži, unesite isti pristupni kod na oba uređaja ili potvrdite predloženi.

4

Kada dobijete obavijest o dolaznoj datoteci na uređaj, traku stanja povucite prema

dolje te dotaknite obavijest da biste prihvatili prijenos datoteke.

5

Dotaknite

Prihvati da biste pokrenuli prijenos datoteke.

6

Da biste prikazali tijek prijenosa, traku stanja povucite prema dolje.

7

Da biste otvorili primljenu stavku, traku stanja povucite prema dolje te dotaknite

relevantnu obavijest.

132

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Prikaz datoteka primljenih putem tehnologije Bluetooth®

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Bluetooth.

3

Pritisnite i odaberite

Prikaži primljene datoteke.

133

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.