Sony Xperia Z3 Plus - Ponovno pokretanje, resetiranje i popravak

background image

Ponovno pokretanje, resetiranje i popravak

Ako uređaj prestane odgovarati ili se ne želi normalno ponovno pokrenuti, možete ga

prisilno ponovno pokrenuti ili isključiti. Neće se izbrisati nikakve postavke ni osobni

podaci.
Telefon možete vratiti na originalne tvorničke postavke. Ova radnja ponekad je potrebna

ako vaš uređaj prestane pravilno funkcionirati, no imajte na umu da ako želite zadržati

važne podatke, morate najprije izraditi sigurnosnu kopiju podataka na memorijskoj kartici

ili drugoj vanjskoj memoriji. Dodatne informacije potražite u odjeljku

Izrada sigurnosne

kopije i vraćanje sadržaja

na stranici 45.

Ako se vaš uređaj ne uključi ili želite resetirati softver uređaja, možete ga popraviti

pomoću aplikacije Xperia™ Companion. Dodatne informacije o korištenju aplikacije

Xperia™ Companion potražite u odjeljku

Xperia™ Companion

na stranici 43.

Ako dijelite uređaj s više korisnika, da biste ga vratili na originalne tvorničke postavke, možda

ćete se morati prijaviti kao vlasnik, tj. primarni korisnik.

Ponovno pokretanje uređaja

Uređaj se možda neće ponovno pokrenuti ako je razina napunjenosti baterije niska. Povežite

uređaj s punjačem i pokušajte ga ponovno pokrenuti.

1

Pritisnite i držite tipku za uključivanje .

2

Na izborniku koji će se otvoriti dotaknite

Ponovno pokretanje. Uređaj se

automatski ponovno pokreće.

Prisilno isključivanje uređaja

1

Otvorite poklopac utora za nano SIM karticu i memorijsku karticu.

2

Vrhom olovke ili sličnog predmeta pritisnite i držite gumb OFF približno 10 sekundi.

3

Kada uređaj tri puta zavibrira, pustite gumb OFF. Uređaj će se automatski isključiti.

Nemojte koristiti oštre predmete koji bi mogli oštetiti gumb OFF.

Vraćanje na tvorničke postavke

Da biste izbjegli trajno oštećenje uređaja, nemojte prekidati postupak vraćanja na tvorničke

postavke.

148

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

1

Izradite sigurnosnu kopiju važnih podataka s interne memorije uređaja na

memorijsku karticu ili vanjsku memoriju. Ako na SD kartici imate šifrirane datoteke,

trebali biste i ukloniti šifriranje da biste bili sigurni da im i dalje možete pristupati

nakon resetiranja.

2

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Izrada sigurnosne kopije i reset > Vraćanje

tvorničkih postavki.

4

Dotaknite

Vrati na zadane postavke telefona.

5

Po potrebi povucite uzorak za otključavanje zaslona ili upišite zaporku za

otključavanje zaslona odnosno PIN za nastavak.

6

Da biste potvrdili odabir, dotaknite

Izbriši sve.

Kada uređaj vraćate na tvorničke postavke, neće se vratiti na stariju softversku verziju sustava

Android™.

Popravljanje softvera uređaja

Ako ste zaboravili zaporku za otključavanje zaslona, PIN ili uzorak, pomoću funkcije

popravka uređaja u značajci Xperia™ Companion možete izbrisati sigurnosni sloj. Da

biste to učinili, morate navesti detalje za prijavu na Google račun. Pokretanjem funkcije

popravka ponovno ćete instalirati softver za uređaj, pa biste tijekom tog postupka mogli

izgubiti neke osobne podatke.
Ako ne možete isključiti uređaj prije izvođenja popravka softvera, isključite ga prisilno.

Kada dobijete novi korisničko ime i lozinku za Google™ račun, pomoću njih se možda nećete

moći prijaviti ni oporaviti uređaj 72 sata.

Popravljanje softvera uređaja putem aplikacije Xperia™ Companion

Prije popravka softvera provjerite znate li svoje korisničko ime i zaporku za Google™. Ovisno o

sigurnosnim postavkama, možda ćete ih morati unijeti da biste ponovno pokrenuli uređaj

nakon popravka softvera.

Ako se čini da vam se uređaj smrznuo, često se ponovno pokreće ili se ne pokreće

uopće nakon ažuriranja softvera Xperia™, popravka softvera ili vraćanja na tvorničke

postavke, probajte prisilno isključiti uređaj pa ga ponovno uključiti. Ako se problem ne

riješi, prisilno isključite uređaj, a zatim popravite softver prema sljedećim uputama:

1

Provjerite je li na PC-ju ili Mac

®

računalu instaliran Xperia™ Companion.

2

Na računalu otvorite softver Xperia™ Companion pa na glavnom zaslonu kliknite .

3

Slijedite upute na zaslonu da biste ponovno instalirali softver i dovršili popravak.