Sony Xperia Z3 Plus - Sklapanje

background image

Sklapanje

Uređaj podržava samo nano SIM kartice.

Umetanje nano SIM kartice

8

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

1

Uz uređaj okrenut prema dolje otvorite poklopac ležišta za nano SIM kraticu i

memorijsku karticu.

2

Noktom izvucite ležište.

3

Postavite nano SIM karticu u odgovarajući utor u ležištu, a zatim ponovno

umetnite ležište.

4

Zatvorite poklopac.

Ako nano SIM karticu umetnete uz uključen uređaj, uređaj će se automatski ponovno

pokrenuti.

Umetanje memorijske kartice

1

Isključite uređaj.

2

Uz zaslon uređaja okrenut prema dolje otvorite poklopac ležišta za nano SIM

kraticu i memorijsku karticu.

3

Noktom izvucite ležište.

4

Postavite memorijsku karticu u odgovarajući utor u ležištu, a zatim ponovno

umetnite ležište.

5

Zatvorite poklopac.

Ako ležište izvučete uz uključen uređaj, uređaj će se automatski ponovno pokrenuti.

Uklanjanje nano SIM kartice

1

Otvorite poklopac za utore za nano SIM kraticu i memorijsku karticu.

2

Noktom ili nekim sličnim predmetom izvucite ležište nano SIM kartice.

3

Uklonite nano SIM karticu pa ponovno umetnite ležište.

4

Zatvorite poklopac.

Uklanjanje memorijske kartice

1

Isključite uređaj.

2

Uz uređaj okrenut prema dolje otvorite poklopac ležišta za nano SIM kraticu i

memorijsku karticu.

3

Noktom izvucite ležište.

4

Uklonite memorijsku karticu, a zatim ponovno umetnite ležište

5

Zatvorite poklopac.