Sony Xperia Z3 Plus - O ovom korisničkom priručniku

background image

O ovom korisničkom priručniku

Ovo je

Xperia™ Z3+korisnički priručnik za verziju softvera Android™ 7.0. Ako niste

sigurni koju verziju softvera imate na uređaju, provjerite to na izborniku Postavke.

Ažuriranja sustava i aplikacija mogu promijeniti značajke uređaja u odnosu na ono što je

opisano u ovom korisničkom priručniku. Verzija sustava Android™ možda se neće promijeniti

ažuriranjem. Dodatne informacije o ažuriranjima softvera potražite u odjeljku

Ažuriranje uređaja

na stranici 42.

Za provjeru trenutne verzije vašeg uređaja

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > O telefonu > Verzija sustava Android™.

Traženje broja modela i naziva uređaja

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite .
Prikazuju se broj i naziv modela uređaja.

Ograničenja usluga i funkcija

Neke usluge i funkcije opisane u ovom korisničkom priručniku nisu podržane u svim

državama ili regijama, odnosno ne podržavaju ih sve mreže ili davatelji usluga.

Međunarodni GSM broj za hitne pozive uvijek se može koristiti u svim državama,

regijama i mrežama te kod svih davatelja usluga pod uvjetom da je uređaj povezan s

mobilnom mrežom. Da biste se informirali o dostupnosti određene usluge ili funkcije te o

mogućim dodatnim naknadama za pristup, obratite se svom mrežnom operateru ili

davatelju usluga.
Za korištenje određenih funkcija i aplikacija opisanih u ovom priručniku potreban je

pristup internetu. Kada uređaj povežete s internetom, naplaćuju se naknade za korištenje

podatkovne veze. Dodatne informacije zatražite od davatelja usluge bežične veze.