Sony Xperia Z3 Plus - Pregled funkcije Smart Connect

background image

Pregled funkcije Smart Connect

1

Dotaknite da bi se prikazali dostupni dodaci

2

Dotaknite da bi se prikazali dostupni događaji

3

Dodavanje događaja

4

Prikaz opcija izbornika

5

Dotaknite da biste aktivirali događaj

6

Dotaknite da biste pogledali detalje o događaju

Izrada događaja za Smart Connect™

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite

Other > .

2

Ako Smart Connect™ otvarate prvi put, dotaknite

U redu da biste zatvorili uvodni

zaslon.

3

Na kartici

Događaji dotaknite .

4

Ako prvi put izrađujete događaj, ponovno dotaknite

U redu da biste zatvorili

uvodni zaslon.

5

Dodajte uvjete za aktiviranje događaja. Uvjet može biti uspostava veze s

dodatnom opremom, određeno vremensko razdoblje ili oboje.

6

Dotaknite da biste nastavili.

7

Dodajte radnju koju želite pokrenuti prilikom povezivanja dodatne opreme i po želji

postavite druge postavke.

8

Dotaknite da biste nastavili.

9

Postavite naziv događaja pa dotaknite

ZAVRŠI.

Da biste dodali Bluetooth® dodatnu opremu, morate je najprije upariti s uređajem.

Uređivanje događaja za Smart Connect™

1

Pokrenite aplikaciju Smart Connect™.

2

Na kartici

Događaji dotaknite odgovarajući događaj.

3

Ako je događaj isključen, dotaknite klizač da biste ga omogućili.

4

Dotaknite

UREĐIVANJE DOGAĐAJA pa po želji prilagodite postavke.

134

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Brisanje događaja

1

Pokrenite aplikaciju Smart Connect™.

2

Na kartici

Događaji dodirnite i držite događaj koji želite izbrisati, a zatim dotaknite

Izbriši događaj.

3

Dotaknite

IZBRIŠI da biste potvrdili.

Možete i dotaknuti događaj koji želite izbrisati, a zatim >

Izbriši događaj > IZBRIŠI.

Postavljanje funkcije Smart Connect™ na čitanje dolaznih poruka

1

Pokrenite aplikaciju Smart Connect™.

2

Dotaknite , a zatim

Postavke.

3

Potvrdite okvir pored opcije

Tekst u govor > UKLJUČIVANJE.

Ako je ta značajka uključena, sve se dolazne poruke čitaju naglas. Radi zaštite privatnosti tu

značajku isključite ako uređaj koristite na javnom mjestu ili, primjerice, na poslu.