Sony Xperia Z3 Plus - Više korisničkih računa

background image

Više korisničkih računa

Uređaj podržava više korisničkih računa tako da se različiti korisnici mogu odvojeno

prijaviti na uređaj i koristiti ga. Više korisničkih računa funkcionira dobro u situacijama

kada isti uređaj dijelite s drugim korisnicima ili nekome posudite uređaj na privremenu

upotrebu. Korisnik koji prvi put postavi uređaj postaje vlasnik uređaja. Samo vlasnik može

upravljati računima drugih korisnika. Osim računa vlasnika, postoje još dvije različite vrste

računa:

obični korisnik: ta je vrsta računa prikladna za osobe koje redovito koriste uređaj.

gostujući korisnik: gostujući račun omogućite osobama koje će samo privremeno koristiti

uređaj.

Neke funkcije dostupne su samo vlasniku. Primjerice, samo vlasnik može omogućiti

preuzimanje iz drugih izvora osim servisa Google Play™.

O računu običnog korisnika

Dodavanjem računa običnih korisnika možete različitim korisnicima omogućiti različite

početne zaslone, pozadine i opće postavke. Imat će i zaseban pristup aplikacijama i

memorijskoj pohrani za datoteke kao što su glazba i fotografije. Na uređaj možete dodati

do tri obična korisnička računa.

Dodavanje običnog korisničkog računa

1

Provjerite jeste li prijavljeni kao vlasnik, to jest korisnik koji je prvi put postavio

uređaj.

2

Na početnom zaslonu dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korisnici > Dodaj korisnika.

4

Dotaknite

U redu > POSTAVI SADA. Zaslon će se zaključati, a u gornjem

desnom kutu pojavit će se simbol koji predstavlja novododanog korisnika.

5

Otključajte zaslon, primjerice povlačenjem prsta ili unosom PIN-a.

6

Dovršite postupak prema uputama na zaslonu.

Običan korisnički račun možete dodati i putem trake stanja na bilo kojem zaslonu. Traku

stanja jednostavno povucite prema dolje dvama prstima pa dotaknite simbol korisnika, a

zatim dotaknite

Dodaj korisnika.

Omogućivanje telefoniranja i razmjene SMS-ova za običnog korisnika

1

Provjerite jeste li prijavljeni kao vlasnik.

2

Na početnom zaslonu dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korisnici.

4

Dotaknite pokraj imena odgovarajućeg korisnika, a zatim klizač pokraj opcije

Uključ. telefonskih poziva i SMS-a povucite udesno.

Brisanje običnog korisničkog računa s uređaja

1

Provjerite jeste li prijavljeni kao vlasnik.

2

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korisnici.

4

Dotaknite pokraj imena korisnika kojeg želite izbrisati, a zatim

Ukloni korisnika

>

Izbriši .

O računu gostujućeg korisnika

Ako netko želi samo privremeno koristiti vaš uređaj, tom korisniku možete omogućiti

gostujući račun. U gostujućem načinu rada uređaj se pokreće kao nanovo instalirani

sustav sa samo unaprijed instaliranim aplikacijama. Kada gost završi s upotrebom

uređaja, možete izbrisati sesiju da bi sljedeći gost mogao započeti iznova. Račun

gostujućeg korisnika unaprijed je instaliran i nije ga moguće izbrisati.

68

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Aktiviranje računa gostujućeg korisnika

1

Provjerite jeste li prijavljeni kao vlasnik, to jest korisnik koji je prvi put postavio

uređaj.

2

Na početnom zaslonu dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korisnici > Gost.

Račun gostujućeg korisnika možete aktivirati i putem trake stanja na bilo kojem zaslonu. Traku

stanja jednostavno povucite prema dolje dvama prstima, zatim dotaknite simbol korisnika, a

potom

Dodaj gostujuću sesiju.

Omogućivanje telefoniranja za gostujućeg korisnika

1

Provjerite jeste li prijavljeni kao vlasnik.

2

Na početnom zaslonu dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korisnici.

4

Dotaknite pokraj opcije

Gost, a zatim klizač pokraj opcije Uključivanje

telefonskih poziva povucite udesno.

Brisanje podataka sesije gostujućeg korisnika

1

Morate se prijaviti kao gostujući korisnik.

2

Na početnom zaslonu dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korisnici.

4

Pronađite i dotaknite

Ukloni gostujuću sesiju.

5

Dotaknite

Ukloni.

Sesiju gostujućeg korisnika možete izbrisati i s trake stanja na bilo kojem zaslonu. Traku stanja

jednostavno povucite prema dolje dvama prstima pa dotaknite simbol korisnika, a zatim

dotaknite

Ukloni gostujuću sesiju.

Prebacivanje između više korisničkih računa

Prebacivanje između više korisničkih računa

1

Da biste pregledali popis korisnika, povucite traku stanja prema dolje dvama

prstima, a zatim dotaknite simbol korisnika u gornjem desnom kutu zaslona.

2

Dotaknite simbol koji predstavlja korisnički račun na koji se želite prebaciti.

3

Ako je za račun postavljena zaporka, unesite je da biste se prijavili. U suprotnom

jednostavno otključajte zaslon.

Kada se prebacite na gostujući račun, dotaknite

Počni ispočetka ako želite izbrisati prethodnu

sesiju ili dotaknite

Da, nastavi da biste nastavili prethodnu sesiju.

Postavke za veći broj korisničkih računa

Na uređajima s većim brojem korisnika postoje tri različite vrste postavki:

Postavke koje može mijenjati svaki korisnik i utječu na sve korisnike. Primjeri obuhvaćaju

jezik, Wi-Fi, zrakoplovni način rada, NFC i Bluetooth®.

Postavke koje utječu samo na određeni korisnički račun. Primjeri obuhvaćaju automatsku

sinkronizaciju podataka, zaključavanje zaslona, dodavanje raznih računa i pozadinu.

Postavke koje su vidljive samo vlasniku, a utječu na sve korisnike, kao što su postavke za

VPN.

69

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.