Sony Xperia Z3 Plus - Postavke jezika

background image

Postavke jezika

Na uređaju možete odabrati zadani jezik i kasnije ga u bilo kojem trenutku promijeniti.

Možete promijeniti i jezik pisanja za unos teksta. Pogledajte

Prilagođavanje zaslonske

tipkovnice

na stranici 73.

Promjena jezika

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Jezici i unos > Jezici.

3

Da biste promijenili jezik, povucite i ispustite željeni jezik na vrh popisa. Ako

željenog jezika trenutno nema na popisu, dotaknite da biste ga dodali.

4

Dotaknite

U redu.

Ako odaberete pogrešan jezik i ne možete čitati tekst izbornika, pronađite i dotaknite . Zatim

odaberite tekst pokraj opcije

, a potom prvu stavku na izborniku koji će se otvoriti. Nakon

toga možete odabrati željeni jezik.

65

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.