Sony Xperia Z3 Plus - Datum i vrijeme

background image

Datum i vrijeme

Datum i vrijeme na uređaju možete promijeniti.

Ručno postavljanje datuma

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Datum i vrijeme.

3

Da biste onemogućili funkciju

Automatski datum i vrijeme, dotaknite klizač.

4

Dotaknite

Postavljanje datuma.

5

Kvrcnite ulijevo ili udesno ili upotrijebite strelice da biste postavili željeni datum.

6

Dotaknite

U redu.

Ručno postavljanje vremena

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Datum i vrijeme.

3

Ako je okvir

Automatski datum i vrijeme potvrđen, poništite ga.

4

Dotaknite

Postavljanje vremena.

5

Odaberite odgovarajuće vrijednosti za sate i munute.

6

Dotaknite

U redu.

Postavljanje vremenske zone

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Datum i vrijeme.

3

Da biste onemogućili funkciju

Automatska vremenska zona, dotaknite klizač.

4

Dotaknite

Odabir vremenske zone.

5

Odaberite opciju.