Sony Xperia Z3 Plus - Izbjegavanje udvostručenih unosa u aplikaciji Kontakti

background image

Izbjegavanje udvostručenih unosa u aplikaciji Kontakti

Ako ste uskladili svoje kontakte s novim računom ili ste uvezli informacije o kontaktu na

drugi način, možete završiti s dupliciranim unosima u programu Kontakti. Ako se to

dogodi, takve duplikate možete povezati kako biste izradili jedan unos. Ako unose

povežete pogrešno, možete ih kasnije ponovno razdvojiti.

87

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Povezivanje kontakata

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite , a zatim .

2

Dotaknite i držite kontakt koji želite povezati s drugim kontaktom.

3

Potvrdite okvir pokraj kontakta koji želite povezati.

4

Dotaknite , a zatim

Poveži. Podaci iz prvog kontakta dodani su drugom kontaktu,

a povezani se kontakti na popisu kontakata prikazuju kao jedan.

5

Dotaknite

POVEZIVANJE da biste potvrdili.

Razdvajanje povezanih kontakata

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite , a zatim .

2

Dotaknite povezani kontakt koji želite urediti, a zatim dotaknite .

3

Dotaknite , a zatim

Razdvoji.

4

Dotaknite

PONIŠTAVANJE POVEZIVANJA da biste potvrdili.