Sony Xperia Z3 Plus - Dodavanje medicinskih podataka i podataka za kontakt u hitnim slučajevima

background image

Dodavanje medicinskih podataka i podataka za kontakt u hitnim

slučajevima

Podatke za hitne slučajeve možete dodati i uređivati u aplikaciji Kontakti. Ondje možete

unijeti medicinske podatke, kao što su alergije koje imate ili lijekovi koje uzimate te

podatke o rođacima i prijateljima s kojima se može stupiti u kontakt u hitnom slučaju.

Podacima za hitne slučajeve može se nakon postavljanja pristupiti sa sigurnosnog

zaključanog zaslona. To znači da osoblje hitne službe može doći do tih podataka i ako je

zaslon zaključan, primjerice PIN-om, uzorkom ili zaporkom.

1

Povratak na glavni zaslon s kontaktima

2

Prikaz više opcija

3

Kartica s medicinskim podacima i podacima za kontakt u hitnim slučajevima

4

Medicinski i osobni podaci

Unos medicinskih podataka

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite , a zatim .

2

Dotaknite .

3

Uredite željene podatke.

Dodavanje novog kontakta za hitne slučajeve

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite , a zatim .

2

Dotaknite , a zatim

KONTAKTI > Dodavanje kontakta.

3

Dotaknite kontakt koji želite koristiti kao kontakt za hitne slučajeve.

Kontakt za hitne slučajeve mora sadržavati barem telefonski broj na koji osoblje hitne službe

može uputiti poziv. Ako je uređaj zaključan sigurnosnim zaključavanjem zaslona, osoblje hitne

86

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

službe vidjet će samo telefonski broj kontakta za hitne slučajeve, čak i ako ste u aplikaciju

Kontakti unijeli i druge podatke.