Sony Xperia Z3 Plus - Snimanje fotografija i videozapisa

background image

Snimanje fotografija i videozapisa

1

Objektiv prednjeg fotoaparata

2

Prebacivanje s prednje kamere na glavnu i obrnuto

3

Odabir načina snimanja

4

Povećavanje i smanjivanje zuma

5

Tipka kamere – aktiviranje kamere / snimanje fotografija / snimanje videozapisa

6

Prikaz fotografija i videozapisa

7

Lokacija spremanja

8

Snimanje fotografija ili videozapisa

9

Povratak za jedan korak ili zatvaranje kamere

10 Postavke načina snimanja

11 Postavke bljeskalice

Snimanje fotografije sa zaključanog zaslona

1

Da biste aktivirali zaslon, kratko pritisnite tipku za uključivanje .

2

Za aktivaciju kamere, dotaknite i držite i povucite bilo kamo.

3

Kada se kamera otvori, dotaknite .

Kameru možete aktivirati kada je zaslon zaključan i neaktivan. Da biste to učinili, pritisnite

tipku kamere do kraja. Pritisnite ponovno da biste snimili fotografiju.

Za snimanje fotografije pomoću tipke kamere

1

Uključite kameru.

2

Pritisnite tipku kamere do kraja.

Snimanje autoportreta pomoću prednjeg fotoaparata

1

Aktivirajte kameru.

2

Dotaknite

.

3

Da biste snimili fotografiju, pritisnite tipku kamere.

Korištenje bljeskalice fotoaparata

1

Kada je fotoaparat otvoren, dotaknite .

2

Odaberite željenu postavku bljeskalice.

3

Snimite fotografiju.

Korištenje funkcije zumiranja

Dok je fotoaparat otvoren, približite ili razdvojite prste na zaslonu te aplikacije.

Možete pritisnuti i gornju ili donju tipku glasnoće. Da biste omogućili tu funkciju,

dotaknite , zatim

Više > Koristi tipku glasnoće za

103

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Snimanje videozapisa pomoću tipke fotoaparata

1

Aktivirajte kameru.

2

Povucite prstom po zaslonu da biste odabrali

.

3

Za početak snimanja videozapisa, pritisnite tipku kamere.

4

Za prekid snimanja, ponovno pritisnite tipku kamere.

Snimanje videozapisa

1

Aktivirajte kameru.

2

Ako način za videosnimanje nije odabran, povucite prstom po zaslonu da biste

odabrali

.

3

Usmjerite fotoaparat prema predmetu snimanja.

4

Da biste počeli snimati, dotaknite .

5

Da biste pauzirali snimanje videozapisa, dotaknite . Da biste nastaviti snimati,

dotaknite .

6

Da biste zaustavili snimanje, dotaknite .

Snimanje fotografije prilikom snimanja videozapisa

Da biste snimili fotografiju za vrijeme snimanja videozapisa, dotaknite .

Fotografija se snima čim podignete prst s gumba kamere.

Pregledavanje fotografija i videozapisa

1

Aktivirajte fotoaparat, a zatim dotaknite minijaturu da biste otvorili fotografiju ili

videozapis.

2

Listajte ulijevo ili udesno da biste pregledali fotografije i videozapise.

Brisanje fotografije ili videozapisa

1

Pronađite fotografiju ili videozapis koji želite izbrisati.

2

Dotaknite zaslon da bi se prikazala alatna traka.

3

Dotaknite .

4

Dotaknite

IZBRIŠI da biste potvrdili.