Sony Xperia Z3 Plus - Općenite postavke fotoaparata

background image

Općenite postavke fotoaparata

Načini snimanja

Povucite prstom po zaslonu da biste odabrali željeni način snimanja ili do popisa aplikacija.

Ručno

Ručno prilagodite postavke kamere kao što su razlučivost, balans bijele i ISO.

Univerzalno automatski

Optimizirajte postavke za sve scene.

Videokamera

Ručno prilagodite videopostavke kao što su razlučivost i način izoštravanja.

Aplikacije kamere

Ručno odaberite aplikacije za kameru.

Aplikacije za kameru

Sound Photo

Snimajte fotografije s pozadinskim zvukom.

AR efekt

Snimajte fotografije i videozapise s virtualnim scenama i likovima.

Kreativni efekt

Primijenite efekte na fotografije i videozapise.

Panorama

104

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Snimajte širokokutne i panoramske fotografije.

Lice u slici

Istovremeno snimajte fotografije prednjim i stražnjim fotoaparatom.

Stil portreta

Snimajte fotografije u stilu portreta u stvarnom vremenu.

Timeshift video

Snimajte videozapise s velikim brojem slika u sekundi i primijenite efekte usporenog

prikaza.

4K videozapis

Snimajte videozapise ultravisoke razlučivosti od 4K.

Timeshift burst

Pronađite najbolju fotografiju iz niza slika.

Više fotoaparata

Snimite istu scenu iz više kutova na jednom zaslonu.

AR maska

Maskirajte svoje lice tuđim licima.

Sweep Panorama

Možete snimiti širokokutne i panoramske fotografije vodoravnog ili okomitog smjera

jednostavnom radnjom pritiska-i-povlačenja.

Snimanje panoramske fotografije

1

Aktivirajte kameru.

2

Povucite prstom po zaslonu da biste odabrali

, a zatim odaberite .

3

Da biste odabrali smjer snimanja, dotaknite

.

4

Pritisnite tipku kamere i polako pomičite kameru u smjeru koji je naznačen na

zaslonu.

Stil portreta

Koristite značajku Stil portreta da biste primijenili efekte za retuširanje fotografija portreta

čim ih snimite radi postizanja najboljih rezultata. Možete koristiti i postavku

Magična

zraka da biste dodali efekt odbljeska reflektora u oku.

Korištenje funkcije Stil portreta

1

Aktivirajte kameru.

2

Povucite prstom po zaslonu da biste odabrali

, a zatim odaberite .

3

Da biste prikazali sve stilove, dotaknite naziv trenutno odabranog stila, na primjer

Mjehurić.

4

Da biste dodali više stilova, dotaknite

Više.

5

Odaberite stil koji želite primijeniti, a zatim dotaknite da biste snimili fotografiju.

Korištenje funkcije čarobne zrake

1

Aktivirajte kameru.

2

Povucite prstom po zaslonu da biste odabrali

, a zatim dotaknite > .

3

Da biste primijenili efekt reflektora unutar oka, odaberite prilagođeni uzorak.

AR efekt

Možete primjeniti AR (proširena stvarnost) efekte na vaše fotografije ili videozapise i učini

ih zabavnijim. Kadfa koristite kameru, ova postavka omogućuje vam integraciju 3D scena

u vašau forografiju ili videozapis. Samo odaberite scenu koju želite i namjestite je u

položaj u tražilu.

105

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Videozapis s vremenskim pomakom

Videozapis možete snimiti u visokoj razlučivosti sa 120 slika u sekundi pa na njega

primijeniti efekte da biste cijeli videozapis ili njegove dijelove mogli reproducirati usporeno.

Lice u slici

Možete koristiti način rada Lice u slici za istovremeno uključivanje prednje i glavne

kamere, tako da možete snimiti fotografiju sebe zajedno s predmetom.

Niz s vremenskim pomakom

Fotoaparat snima niz od 61 fotografije za dvije sekunde – jednu sekundu prije i nakon što

dodirnete tipku fotoaparata na zaslonu. Tako se možete vratiti i pronaći savršenu

fotografiju.

Korištenje funkcije Timeshift burst

1

Aktivirajte kameru.

2

Povucite prstom po zaslonu da biste odabrali

, a zatim odaberite .

3

Snimite fotografije. Snimljene fotografije pojavit će se u prikazu minijatura.

4

Pomičite se po minijaturama i odaberite fotografiju koju želite spremiti, a zatim a

zatim dotaknite .

Način rada s više kamera

Način rada s više kamera omogućuje snimanje fotografija i videozapisa koji obuhvaćaju

snimke iz različitih kutova iz dvaju različitih izvora. Na zaslonu uređaja prikazuju se dva
prikaza kamere – jedan s kamere uređaja, a drugi s povezanog uređaja Xperia

®

ili

Sonyjeve kamere koja podržava tehnologije NFC i Wi-Fi Direct

®

.

Ako se, primjerice, nalazite na koncertu i želite snimiti fotografiju ili videozapis koji

objedinjuju pogled na bend iz jednog kuta i pogled na publiku iz drugog, koristite način

rada s više kamera da biste postigli najbolji efekt.
Način rada s više kamera možete postaviti pomoću funkcije NFC, koja pokreće
uparivanje dvaju uređaja pomoću tehnologije Wi-Fi Direct

®

.

Korištenje načina rada s više kamera

1

Uključite NFC funkciju na oba uređaja koja želite povezati.

2

Aktivirajte kameru na uređaju.

3

Povucite prstom po zaslonu da biste odabrali

, a zatim odaberite .

4

Na zaslonima na oba uređaja dotaknite .

5

Dodirnite područja za otkrivanje NFC-a na oba uređaja jedno s drugim. Oba će se
uređaja sada povezati pomoću tehnologije Wi-Fi Direct

®

.

6

Kada se uređaji povežu, na zaslonu uređaja prikazuju se dva prikaza kamere –

jedan s kamere vašeg uređaja, a drugi s kamere povezanog uređaja.

7

Da biste prerasporedili ili preoblikovali prikaze kamera, dotaknite

.

8

Kada završite s uređivanjem i budete spremni za snimanje konačne kombinirane

fotografije ili videozapisa, dotaknite

Dovršeno > .

AR maska

Upotrijebite značajku AR maske da biste maskirali lice značajkama lice neke druge osobe

ili životinje. Svoje lice možete, na primjer, stopiti s licem prijatelja i stvoriti zabavne hibridne

autoportrete.

106

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Za korištenje funkcije AR maske

1

Aktivirajte kameru.

2

Povucite zaslon kako biste se prebacili na

, potom odaberite .

3

Usmjerite kameru prema licu, potom odaberite masku koju želite primjeniti.

4

Za snimanje fotografije, prvo dotaknite kako biste sakrili sve maske, potom

dotaknite .

5

Za ponovni prikaz svih maski locirajte lice uokvireno bojom koje se pojavljuje u

tražilu kamere, potom dotaknite .

Preuzimanje aplikacija za kameru

Besplatne aplikacije i aplikacije koje se plaćaju možete preuzeti iz trgovine Google Play™

i drugih izvora. Prije nego što počnete preuzimati, provjerite imate li funkcionalnu

internetsku vezu, po mogućnosti putem Wi-Fi mreže da biste ograničili naknade za

podatkovni promet.

Preuzimanje aplikacija za kameru

1

Otvorite aplikaciju kamere.

2

Povucite prstom po zaslonu da biste odabrali

, a zatim dotaknite .

3

Odaberite aplikaciju koju želite preuzeti i slijedite upute za dovršetak instalacije.

Automatsko prepoznavanje lica

Kamera automatski otkriva lica i označava ih okvirima. Okvir u boji prikazuje koje je lice

odabrano za izoštravanje. Izoštravanje je postavljeno na lice najbliže središtu kamere. Da

biste odabrali lice koje želite izoštriti, dotaknite jedan od okvira.

Automatsko snimanje

Uključite automatsko snimanje da biste automatski fotografirali pomoću jedne od opcija u

nastavku.

Autom. prep. osmijeha

Koristite tehnologiju Smile Shutter™ da biste fotografirali lice u trenutku kada se nasmiješi. Kamera otkriva do

pet lica i odabire jedno lice za prepoznavanje osmijeha i autofokusira. Kada se odabrano lice nasmiješi,

kamera automatski snima fotografiju.

Isključi

Kada je automatsko snimanje isključeno, možete fotografirati pomoću gumba okidača ili tipke za kameru.

Uključivanje funkcije Smile Shutter™

1

Aktivirajte kameru.

2

Dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Automatsko snimanje > Autom. prep. osmijeha.

4

Kada je fotoaparat otvoren, a funkcija

Autom. prep. osmijeha uključena, usmjerite

fotoaparat prema osobama koje želite snimiti. Fotoaparat odabire koje će lice

izoštriti.

5

Odabrano se lice pojavljuje unutar obojenog okvira, a fotografija se automatski

snima čim se otkrije osmijeh.

6

Ako se osmijeh ne prepoznaje, pritisnite tipku kamere za ručno snimanje

fotografije.

Spremanje geografske lokacije fotografije

Omogućite funkciju spremanja lokacije da biste dodali geooznaku uz svoje fotografije i

spremili približnu zemljopisnu lokaciju dok snimate. Zemljopisna se lokacija utvrđuje

pomoću bežičnih mreža i GPS tehnologije.
Kada se na zaslonu fotoaparata prikaže , spremanje lokacije je uključeno, ali zemljopisni

položaj nije pronađen. Kada se prikaže , spremanje lokacije je uključeno, a zemljopisni

je položaj dostupan, stoga je fotografiji moguće dodati oznaku zemljopisne lokacije. Ako

se nijedan od ta dva simbola ne pojavi, spremanje lokacije je onemogućeno.

107

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Uključivanje geooznačavanja

1

Aktivirajte kameru.

2

Dotaknite .

3

Dotaknite

Više, a zatim klizač pokraj opcije Spremi lokaciju da biste omogućili ili

onemogućili funkciju.

4

Ako ste omogućili geooznake, od vas će se zatražiti da omogućite lokacijske

usluge, ako to još niste učinili. Dotaknite

U redu, a zatim klizač Lokacija.

Snimanje dodirom

Pomoću snimanja dodirom jednostavno dodirnite zaslon kamere da biste snimili

fotografiju.

Uključi

Samo prednji fotoaparat

Isključi

Crte rešetke

Crte rešetke služe kao vizualno pomagalo koje prilikom snimanja pojednostavnjuje

pronalaženje odgovarajuće kompozicije fotografije.

Crte rešetke prikazuju se na zaslonu fotoaparata samo tijekom snimanja i ne prikazuju se na

konačnoj fotografiji.

Automatski pregled fotografija

Fotografije možete pregledati neposredno nakon snimanja.

Uključi

Nakon snimanja fotografije njezin će pregled na 3 sekunde biti vidljiv u donjem lijevom kutu zaslona.

Samo prednji fotoaparat

Nakon snimanja fotografije prednjom kamerom njezin će pregled na 3 sekunde biti vidljiv u donjem lijevom

kutu zaslona.

Isključi

Fotografija ili videozapis spremaju se nakon snimanja, a pregled se ne prikazuje.

Načini korištenja tipke glasnoće

Možete odabrati kako želite koristiti tipku glasnoće prilikom snimanja fotografija.

zum

Tipku glasnoće možete koristiti za povećanje ili smanjivanje prikaza.

glasnoća

Tipku glasnoće možete koristiti za prilagodbu glasnoće obavijesti, zvuka zvona i glazbe.

zatvarač

Tipku glasnoće možete koristiti za snimanje fotografija.

Zvuk

Kada snimite fotografiju ili počnete snimati videozapis, Kamera reproducira zvuk

zatvarača. Ako koristite samookidač, reproducirat će niz bipova da bi označila

odbrojavanje. Te zvukove možete uključiti i isključiti.

Spremanje podataka

Možete odabrati spremanje podataka na uklonjivu SD karticu ili na internu memoriju

uređaja.

Interna memorija

Fotografije i videozapisi su spremljeni na memoriju uređaja.

108

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

SD kartica

Fotografije i videozapisi su spremljeni na SD karticu.

Brzo pokretanje

Kada je zaslon zaključan, fotoaparat pokrenite pomoću postavki za brzo pokretanje.

Samo pokreni

Kada je ta postavka aktivna, fotoaparat možete pokrenuti i ako je zaslon zaključan tako da pritisnete i držite

tipku fotoaparata.

Pokreni i snimi

Kada je ta postavka aktivna, fotoaparat možete pokrenuti i automatski snimiti fotografiju i ako je zaslon

zaključan tako da pritisnete i držite tipku fotoaparata.

Pokreni i snimi videozapis

Kada je ta postavka aktivna, fotoaparat možete pokrenuti i automatski snimiti videozapis i ako je zaslon

zaključan tako da pritisnete i držite tipku fotoaparata.

Isključi

Prilagođavanje boje i svjetline

1

Aktivirajte kameru.

2

Dotaknite >

Boje i svjetlina.

3

Da biste prilagodili boju i svjetlinu, povucite klizače u željene položaje.

Ta je postavka dostupna samo u načinu rada kamere Superior i Video.

Balans bijele boje

Ova postavka, koja je dostupna samo u načinu snimanja

Ručno, prilagođava balans boje

ovisno o uvjetima osvjetljenja. Ekspoziciju možete i ručno prilagoditi u rasponu od -2.0 EV

do +2.0 EV. Možete, na primjer, povećati svjetlinu slike ili smanjiti cjelokupnu ekspoziciju

ako dotaknete kontrole plus ili minus kada se prikaže simbol postavke balansa bijele boje

.

Autom.

Automatski prilagođava balans boje koji odgovara uvjetima rasvjete.

Svjetlost žarulje

Prilagođava balans boje za uvjete s toplim osvjetljenjem, primjerice svjetlom žarulja.

Fluorescentno

Prilagođava balans boje za fluorescentnu rasvjetu.

Danje svjetlo

Prilagođava balans boje sunčanim uvjetima na otvorenom.

Oblačno

Prilagođava balans boje za oblačno nebo.