Sony Xperia Z3 Plus - Kontroliranje korištenja podataka

background image

Kontroliranje korištenja podataka

Možete pratiti količinu podataka koji se prenose na uređaj i s njega putem mobilne

podatkovne veze ili Wi-Fi veze tijekom određenog razdoblja. Primjerice, možete također

prikazati količinu korištenih podataka od pojedinačnih aplikacija. Uz to, za podatke koji se

prenose putem mobilne podatkovne veze možete postaviti upozorenja o korištenju

podataka i ograničenja korištenja podataka da biste izbjegli dodatne troškove.

Ako uređaj koristite s više korisnika, samo vlasnik, odnosno primarni korisnik, može prilagoditi

postavke korištenja podataka. Prilagodba postavki korištenja podataka omogućuje veću

kontrolu nad korištenjem podataka, ali ne može jamčiti sprječavanje dodatnih troškova.

Doprinos smanjenju korištenja podataka

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korištenje podataka > Ušteda podataka.

3

Dotaknite klizač da biste omogućili ili onemogućili tu funkciju.

Uključivanje i isključivanje podatkovnog prometa

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korištenje podataka.

3

Dotaknite klizač

Promet mobilnih podataka da biste uključili ili isključili podatkovni

promet.

Kada je podatkovni promet isključen, uređaj svejedno može uspostaviti Wi-Fi i Bluetooth®

veze.

54

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Postavljanje upozorenja o korištenju podataka

1

Provjerite je li uključen mobilni podatkovni promet.

2

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korištenje podataka > Ciklus naplate.

4

Da biste postavili razinu upozorenja, dotaknite

Upozorenje o podacima, unesite

željeno ograničenje podataka pa dotaknite

POSTAVI. Kada količina podatkovnog

prometa dostigne postavljenu razinu, prikazat će vam se upozorenje.

Postavljanje ograničenja mobilnih podataka

1

Provjerite je li uključen mobilni podatkovni promet.

2

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korištenje podataka.

4

Dotaknite klizač pokraj opcije

Postavljanje ograničenja podataka.

Kada potrošnja mobilnih podataka dostigne postavljeno ograničenje, na uređaju se automatski

isključuje mobilni podatkovni promet.

Kontrola korištenja podataka pojedinačnih aplikacija

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Aplikacije.

3

Dotaknite aplikaciju koju želite kontrolirati pa dotaknite

Korištenje podataka.

Promjena postavki korištenja podatkovnog prometa može utjecati na performanse

pojedinačnih aplikacija.

Provjera informacija o korištenju podataka

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korištenje podataka.

3

Da biste vidjeli informacije o količini podataka prenesenih putem mobilne

podatkovne veze, pronađite i dotaknite

Potrošnja mobilnih podataka.

4

Da biste vidjeli informacije o količini podataka prenesenih putem Wi-Fi mreže,

dotaknite

Potrošnja Wi-Fi podataka.