Sony Xperia Z3 Plus - Poboljšanje zvuka

background image

Poboljšanje zvuka

Poboljšavanje kvalitete zvuka pomoću ekvalizatora

1

Otvorite izbornik aplikacije Glazba pa dotaknite

Postavke > Audiopostavke >

Zvučni efekti > Ekvilizator.

2

Da biste ručno prilagodili zvuk, povucite gumbe frekvencijskog pojasa prema gore

ili dolje. Da biste odabrali unaprijed postavljeni raspored, dotaknite

da biste

odabrali odgovarajući raspored, a zatim dotaknite

U redu da biste potvrdili odabir.

99

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Uključivanje funkcije Surround zvuka

1

Otvorite izbornik aplikacije Glazba pa dotaknite

Postavke > Audiopostavke >

Zvučni efekti > Prostorni zvuk (VPT).

2

Kvrcnite ulijevo ili udesno da biste odabrali postavku, a zatim dotaknite

U redu da

biste potvrdili odabir.