Sony Xperia Z3 Plus - Skrivanje fotografija i videozapisa

background image

Skrivanje fotografija i videozapisa

Na početnom zaslonu aplikacije Album možete sakriti sve fotografije i videozapise. Ako

su na početnom zaslonu aplikacije Album fotografije i videozapisi skriveni, moguće ih je

pogledati jedino u mapi Skriveno.

Sakrivanje fotografije ili videozapisa

1

U Albumu pronađite i dotaknite fotografiju ili videozapis koje želite sakriti.

2

Dotaknite zaslon da bi se prikazale alatne trake, a zatim .

3

Dotaknite

Sakrij > U redu.

Prikaz skrivenih fotografija i videozapisa

1

U aplikaciji Album dotaknite , a zatim

Skriveno.

2

Dotaknite fotografiju ili videozapis da biste ih pogledali.

3

Kvrcnite ulijevo da bi vam se prikazala sljedeća fotografija ili videozapis. Kvrcnite

udesno bis vam se prikazala prethodna fotografija ili videozapis.

118

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Ponovni prikaz fotografije ili videozapisa

1

U aplikaciji Album dotaknite , a zatim

Skriveno.

2

Dotaknite fotografiju ili videozapis koje želite ponovno prikazati.

3

Dotaknite zaslon da bi se prikazale alatne trake, a zatim .

4

Dotaknite

Nemoj sakriti.