Sony Xperia Z3 Plus - Postavljanje e-pošte

background image

Postavljanje e-pošte

Pomoću aplikacije za e-poštu na uređaju možete slati i primati poruke e-pošte putem

svojih računa e-pošte. Istovremeno možete imati jedan ili nekoliko računa e-pošte, što

obuhvaća poslovne račune Microsoft Exchange ActiveSync.

Postavljanje računa e-pošte

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

E-pošta.

3

Da biste dovršili postavljanje, slijedite upute na zaslonu.

Za neke usluge e-pošte možda ćete se morati obratiti davatelju usluge i od njega zatražiti

pojedinosti o postavkama računa e-pošte.

Dodavanje dodatnog računa e-pošte

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

E-pošta.

3

Dotaknite , a zatim

Postavke > Dodaj račun.

4

Slijedite upute na zaslonu. Ako postavke za račun e-pošte nije moguće automatski

preuzeti, ručno dovršite postavljanje.

5

Kada završite, dotaknite

DALJE.