Sony Xperia Z3 Plus - Gmail™‎

background image

Gmail™.

94

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

1

Prikaz popisa svih Gmail računa i mapa

2

Traženje poruka e-pošte

3

Popis poruka e-pošte

4

Pisanje poruka e-pošte

Dodatne informacije o aplikaciji Gmail™

Dok je otvorena aplikacija Gmail, dotaknite pa pronađite i dotaknite

Pomoć i

povratne informacije.

95

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.