Sony Xperia Z3 Plus - שיתוף וניהול תצלומים וסרטוני וידיאו

background image

ואידיווה

ךנוצרבש

ףתשל

שקהו

וילע

.

2

שקה

לע

ךסמה

ידכ

גיצהל

תא

ילגרס

םילכה

,

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

3

שקה

לע

םושייה

ךנוצרבש

שמתשהל

וב

ידכ

ףתשל

תא

םולצתה

רחאלו

ןכמ

עצב

תא

םיבלשה

ותחילשל

.

ידכ

שמתשהל

םולצתב

תנומתכ

שיא

רשק

1

תעב

תגצה

םולצת

,

שקה

לע

ךסמה

ידכ

גיצהל

תא

ילגרס

םילכה

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

<

שמתשה

רותב

<

הנומת

לש

שיא

רשק

.

2

רחב

שיא

רשק

,

רחאל

ןכמ

ךורע

תא

הנומתה

ךנוצרכ

.

3

שקה

לע

רומש

.

ידכ

שמתשהל

םולצתב

טפטכ

1

תעב

תגצה

םולצת

,

שקה

לע

ךסמה

ידכ

גיצהל

תא

ילגרס

םילכה

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

<

שמתשה

רותב

<

תנומת

עקר

.

2

לעפ

םאתהב

תוארוהל

תוגצומה

לע

ךסמה

.

ידכ

בבוסל

םולצת

1

תעב

תגצה

םולצת

,

שקה

לע

ךסמה

ידכ

גיצהל

תא

ילגרס

םילכה

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

2

שקה

לע

בבוס

רחאלו

ןכמ

רחב

תורשפאב

.

םולצתה

רמשנ

ןוויכב

שדחה

.

ידכ

קוחמל

םולצת

וא

ןוטרס

ואידיו

1

תעב

תגצה

םולצת

,

שקה

לע

ךסמה

ידכ

גיצהל

תא

ילגרס

םילכה

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

2

שקה

לע

קחמ

.

110

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

דובעל

םע

תוצובק

לש

םימולצת

וא

ינוטרס

ואידיו

םושייב

'

םובלא

'

1

תעב

הייפצ

תונומתב

תורעזוממ

לש

םימולצת

לשו

ינוטרס

ואידיו

ב

'

םובלא

,'

עג

העיגנ

הכורא

טירפב

ומעש

ךנוצרב

דובעל

דע

אוהש

ןמוסי

.

2

שקה

לע

םיטירפ

םירחא

ךנוצרבש

דובעל

םתיא

ידכ

רוחבל

םהב

.

םא

ךנוצרב

רוחבל

תא

לכ

םיטירפה

,

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

רחב

לכה

.

3

שמתשה

םילכב

לגרסבש

םילכה

ידכ

דובעל

םע

םיטירפה

ורחבנש

.

תכירע

םימולצת

תועצמאב

םושייה

'

ךרוע

םימולצתה

'

ךתורשפאב

ךורעל

ליחהלו

םיטקפא

לע

םימולצת

םיירוקמ

תמליצש

םע

המלצמה

ךלש

.

המגודל

,

לכות

תונשל

תא

יטקפא

הרואתה

.

רחאל

רומשתש

תא

םולצתה

תכרעש

,

הסרגה

תירוקמה

,

אלל