Sony Xperia Z3 Plus - עריכת וידאו באמצעות היישום ‘עורך הווידאו’

background image

םייונישה

,

ראשית

ףא

איה

ןקתהב

.

111

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

ךותחל

ןוטרס

ואידיו

1

םושייב

'

םובלא

'

שפח

תא

ןוטרסה

ךנוצרבש

ךורעל

שקהו

וילע

.

2

שקה

לע

ךסמה

ידכ

גיצהל

תא

ילגרס

םילכה

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

3

םא

גצות

ךל

היחנה

,

רחב

ךרוע

ואידיווה

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

ךותח

.

4

ידכ

ריבעהל

תא

תרגסמ

ךותיחה

קלחל

רחא

לש

ריצ

ןמזה

,

עג

העיגנ

הכורא

ןפודב

תרגסמ

ךותיחה

,

רורג

התוא

םוקימל

יוצרה

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

לחה

.

5

ידכ

רומשל

קתוע

לש

ןוטרס

ואידיווה

תכתחש

,

שקה

לע

רומש

.

ידכ

םיאתהל

תא

תוריהמה

לש

ןוטרס

ואידיו

1

םושייב

'

םובלא

'

שפח

תא

ןוטרסה

ךנוצרבש

ליעפהל

שקהו

וילע

.

2

שקה

לע

ךסמה

ידכ

גיצהל

תא

ילגרס

םילכה

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

3

םא

גצות

ךל

היחנה

,

רחב

ךרוע

ואידיווה

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

תוריהמ

.

4

רחב

תורשפא

רחאלו

ןכמ

עג

העיגנ

הכורא

הצקב

ריצ

ןמזה

,

רורג

ותוא

םוקימל

יוצרה

שקהו

לע

לחה

.

5

ידכ

רומשל

קתוע

לש

ןוטרסה

תכרעש

,

שקה

לע

רומש

.

ידכ

דוכלל

הנומת

ןוטרסמ

ואידיו

1

םושייב

'

םובלא

'

שפח

תא

ןוטרסה

ךנוצרבש

ליעפהל

שקהו

וילע

.

2

שקה

לע

ךסמה

ידכ

גיצהל

תא

ילגרס

םילכה

,

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

3

רשאכ

גצות

היחנה

,

רחב

ךרוע

ואידיווה

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

תדיכל

הנומת

.

4

תרזעב

םיצחה

,

וא

תועצמאב

תרירג

ןמסה

לגרסב

תומדקתהה

,

רחב

תא

תרגסמה

תפדעומה

ךנוצרבש

םלצל

,

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

רומש

.

תרתסה

םימולצת

ינוטרסו

ואידיו

לכות

ריתסהל

םימולצת

ינוטרסו

ואידיו

ףדמ

החיתפה

לש

םושייה

'

םובלא

.'

רחאל

םימולצתהש

ינוטרסו

ואידיווה

ורתסוי

ףדמ

החיתפה

לש

םושייה

'

םובלא

'

לכות

תופצל

םהב

קר

ךותמ

הייקיתה

'

םירתסומ

.'

ידכ

ריתסהל

םולצת

וא

ואידיו

1

םובלאב

,

שפח

תא

םולצתה

וא

ואידיווה

ךנוצרבש

ריתסהל

שקהו

וילע

.

2

שקה

לע

ךסמה

ידכ

גיצהל

תא

ילגרס

םילכה

,

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

3

שקה

לע

רתסה

<

רושיא

.

ידכ

גיצהל

םימולצת

םינוטרסו

םירתסומ

1

םושייב

'

םובלא

,'

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

םירתסומ

.

2

שקה

לע

םולצת

וא

לע

ןוטרס

ואידיו

ידכ

גיצהל

ותוא

.

3

ףרפר

הלאמש

ידכ

גיצהל

תא

םולצתה

וא

תא

ןוטרס

ואדיווה

אבה

.

ףרפר

הנימי

ידכ

גיצהל

תא

םולצתה

וא

תא

ןוטרס

ואדיווה

םדוקה

.

ידכ

לטבל

הרתסה

לש

םולצת

וא

ואידיו

1

םושייב

'

םובלא

,'

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

םירתסומ

.

2

שקה

לע

םולצת

וא

לע

ואידיו

ךנוצרבש

לטבל

תא

םתרתסה

.

3

שקה

לע

ךסמה

ידכ

גיצהל

תא

ילגרס

םילכה

,

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

4

שקה

לע

לא

ריתסת

.

טירפת

ףד

החיתפה

לש

םושייה

'

םובלא

'

טירפתמ

ףד

הסינכה

לש

םושייה

'

םובלא

'

לכות

טוונל

ימובלאב

םימולצתה

,

ללוכ

םימולצת

ינוטרסו

ואידיו

ומלוצש

תועצמאב

םיטקפא

םידחוימ

,

ןכו

םינכת

תפתישש

טנרטניאב

ךרד

םיתוריש

ןוגכ

Picasa™

ו

-

Facebook

.

עגרהמ

התאש

רבוחמ

תומרופטלפל

ולא

,

ךתורשפאב

להנל

םינכת

גיצהלו

תונומת

טנרטניאב

.

ךותמ

םושיי

םובלאה

,

לכות

םג

ףיסוהל

תויגת

םוקימ

םימולצתל

,

עצבל

תומישמ

הכירע

תויסיסב

ףתשלו

ןכות

תוטישב

ןוגכ